Statistikas tabula

Dzīvi dzimušie pēc tautības

IDG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti