Statistikas tabula

Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

IDG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 28.05.2020