Statistikas tabula

Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

Tabulas kods datubāzē
IDG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019