Galvenie rādītāji

Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot

Jaundzimušā mātes vidējais vecums 2018. gadā bija 30,5 gadi (kopš 2000. gada vidējais mātes vecums palielinājies par nepilniem četriem gadiem), piedzimstot pirmajam bērnam – 28 gadi.

Mātes vidējais vecums

{ "query": [ { "code": "Izglītības līmenis", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTAL" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/dzimst/IDG100.pxfalseanyTOTAL,FIRST,SECONDvidēji,pirmajam bērnam piedzimstot,otrajam bērnam piedzimstotline,line,linefalse,false,falsefalse,false,falsefalse,false,falsetrue IDG100https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__dzimst/IDG100.pxlv

Atpakaļ uz tēmu