Galvenie rādītāji

Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot

Jaundzimušā mātes vidējais vecums 2017. gadā bija 30,2 gadi (kopš 2000. gada vidējais mātes vecums palielinājies par trīs gadiem), piedzimstot pirmajam bērnam – 27,6 gadi.

Mātes vidējais vecums

{ "query": [ { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "AGEMOTH", "AGEMOTH1", "AGEMOTH2" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/dzimst/IDG100.pxfalseanyAGEMOTH,AGEMOTH1,AGEMOTH2vidēji,pirmajam bērnam piedzimstot,otrajam bērnam piedzimstotline,line,linefalse,false,falsefalse,false,falsefalse,false,falsetrue IDG100http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__dzimst/IDG100.pxlv

Atpakaļ uz tēmu