Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VFG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Vispārējās valdības sektora ieņēmumi
Sastāv no ražošanas un ievedmuitas nodokļiem, kārtējiem ienākuma un citiem nodokļiem, kā arī faktiskajām un nosacītajām sociālajām iemaksām.
Vispārējās valdības sektors
Saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS 2010) vispārējās valdības sektors ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētas un finansētas kapitālsabiedrības, ko atlasa atbilstoši EKS 2010 valdības sektora veidošanas kritērijiem.