Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VF010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Vispārējās valdības sektora ieņēmumi
Sastāv no ražošanas un ievedmuitas nodokļiem, kārtējiem ienākuma un citiem nodokļiem, kā arī faktiskajām un nosacītajām sociālajām iemaksām.
Vispārējās valdības sektors
Saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS 2010) vispārējās valdības sektors ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētas un finansētas kapitālsabiedrības, ko atlasa atbilstoši EKS 2010 valdības sektora veidošanas kritērijiem.