Statistikas tabula

Pārskats par uz atskaites brīdi uzkrātām pensiju shēmu saistībām (milj. euro)

VFG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti