Statistikas tabula

Pārskats par uz atskaites brīdi uzkrātām pensiju shēmu saistībām (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VFG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2016. gadu
Dati atjaunoti