Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VFG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti