Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

VFG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti