Preses relīze

Par valsts budžeta deficīta un parāda notifikāciju Eiropas Savienības institūcijām

Valsts budžeta deficīta un parāda 2006. gada oktobra notifikācijas rezultāti

Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Finanšu ministriju un Valsts kasi, atbilstoši regulas (EK) Nr.3605/93 prasībām, ir sagatavojusi precizētu 2006. gada oktobra valsts budžeta deficīta un parāda notifikāciju, izmantojot jaunākos datu avotus, kuri kļuva pieejami laika posmā pēc 2006. gada aprīļa valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas sagatavošanas.

Notifikāciju rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro atbilstošo ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3,0 % un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60,0 %.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2006. gada oktobra notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

2002

2003

2004

2005

Neto aizņēmumi (-)/neto aizdevumi (+), milj.Ls

Vispārējā valdība

-130,7

-75,1

-69,8

11,7

Centrālā valdība

-94,7

-112,7

-140,3

-109,1

Pašvaldības

-51,8

-7,2

-6,1

1,7

Sociālās apdrošināšanas fonds

15,8

44,8

76,6

119,1

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās, milj.Ls

775,4

922,8

1079,8

1084,5

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās, milj. Ls

5758,3

6392,8

7421,4

8937,3

Procentos pret iekšzemes kopproduktu

Vispārējās valdības neto
aizņēmumi (-)/neto aizdevumi (+)

-2,3

-1,2

-0,9

0,1

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nomināla vērtības gada beigās

13,5

14,4

14,5

12,1

2005. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem notifikācijā iekļautajiem gadiem pirmoreiz ir konstatēts Latvijas vispārējās valdības budžeta pārpalikums, kas sasniedza 0,1% no IKP jeb 11,7 milj. latu. Sadalījumā pa sektoriem, pirmoreiz budžeta pārpalikums ir konstatēts arī pašvaldībām - tas 2005. gadā sasniedza 1,7 milj. latu. Savukārt sociālajam apdrošināšanas fondam pozitīvs budžeta pārpalikums ir novērojams visos notifikācijā iekļautajos gados. Budžeta deficīta līmenis Latvijā nekad nav pārsniedzis Māstrihtas līgumā noteikto 3,0 % kritēriju no IKP.

Valsts budžeta deficīts vai pārpalikums sadalījumā pa apakšsektoriem
2002.-2005. gadā, % no IKP


Neskatoties uz to, ka valsts parāda apjoma līmenis Latvijā katru gadu nenozīmīgi palielinās, tas nepārsniedz Māstrihtas līgumā noteikto 60,0% kritēriju pret IKP. 2005. gadā pirmo reizi valsts parāda attiecība pret IKP ir samazinājusies un sastādīja 12,1% no IKP.

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās


ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2006. gada oktobra notifikācijas rezultātiem nāks klajā 23.oktobrī.

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
tālr. 7366963
Vija Veidemane

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi