Preses relīze

Valsts budžeta deficīta un parāda 2007. gada oktobra notifikācijas rezultāti

Saskaņā ar valsts budžeta deficīta un parāda 2007. gada oktobra notifikācijas rezultātiem vispārējās valdības sektora budžeta deficīts 2006. gadā sasniedza 30,8 milj. latu vai 0,3% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds veidoja 1191,7 milj. latu vai 10,6% no IKP.

ES dalībvalstis atbilstoši regulas (EK) Nr. 3605/93 prasībām valsts budžeta deficīta un parāda notifikāciju iesniedz Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. To rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro atbilstošo ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3,0% un valdības parāda attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60,0%.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2007. gada oktobra
notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

2003

2004

2005

2006

Budžeta deficīts (-) / pārpalikums (+), milj.Ls

Vispārējā valdība1

-103,5

-75,8

-31,9

-30,8

Centrālā valdība

-145,1

-144,3

-140,5

-224,4

Pašvaldības

-3,4

-8,3

-9,7

-36,4

Sociālās apdrošināšanas fonds

45,0

76,8

118,3

230,0

Konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības
gada beigās, milj.Ls

922,8

1079,8

1130,2

1191,7

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās, milj. Ls

6392,8

7434,5

9059,1

11264,7

Procentos pret iekšzemes kopproduktu

Budžeta deficīts (-) / pārpalikums (+)

-1,6

-1,0

-0,4

-0,3

Konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

14,4

14,5

12,5

10,6

Vispārējās valdības sektora budžeta deficīts 2006.gadā gandrīz saglabājies 2005.gada līmenī, taču notikušas ievērojamas izmaiņas apakšsektoru sadalījumā. Tā, piemēram, centrālās valdības budžeta deficīts palielinājies par 83,9 milj. latu, pašvaldību budžeta deficīts – par 26,7 milj. latu, bet sociālā apdrošināšanas fonda budžeta pārpalikums - par 111,7 milj. latu, tādā veidā nosedzot centrālās valdības un pašvaldību budžetu deficītus.

Budžeta deficīta apjoma līmenis pa gadiem turpina samazināties. Tā, piemēram, 2003.gadā tas bija 1,6 % no IKP, bet 2006.gadā, salīdzinot ar 2003.gadu, tas samazinājies par 1,3 % punktiem un sasniedza 0,3 % no IKP. Budžeta deficīta apjoma līmenis nekad nav pārsniedzis Māstrihtas līgumā noteikto 3,0 % kritēriju no IKP.

________________________
1 Iepriekš publicētie valsts budžeta deficīta un parāda notifikāciju dati par 2005.-2006.gadiem ir koriģēti sakarā ar nozīmīga investīciju projekta – Dienvidu tilta būvniecības izmaksu iekļaušanu vispārējās valdības sektora aprēķinos.

Vispārējās valdības sektora budžeta deficīts vai pārpalikums
sadalījumā pa apakšsektoriem 2003.-2006. gadā, % no IKP

Lai gan vispārējās valdības sektora parāda apjoma līmenis ar katru gadu palielinās, tas tomēr nepārsniedz Māstrihtas līgumā noteikto 60,0% kritēriju pret IKP.

Vispārējās valdības sektora konsolidētais bruto parāds
pēc nominālvērtības gada beigās

Vispārējās valdības sektora parāda attiecība pret IKP turpina samazināties. 2006.gada beigās, salīdzinot ar 2003.gada nogali, tas palielinājās par 268,9 milj. latu vai 30%, bet tā attiecība pret IKP attiecīgi samazinājusies no 14,4 % 2003.gada beigās līdz 10,6% 2006.gada nogalē.

ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2007. gada oktobra notifikācijas rezultātiem nāks klajā 22.oktobrī.

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
tālr.: 7366963
Vija Veidemane

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi