Preses relīze

Par valsts budžeta deficīta un parāda 2009. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem

Saskaņā ar valsts budžeta deficīta un parāda 2009. gada aprīļa notifikācijas[1] rezultātiem, kuri, izmantojot Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvos datus, pārrēķināti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas metodoloģijai, vispārējās valdības sektora budžeta deficīts 2008. gadā sasniedza 645.4 milj. latu jeb 4.0% no iekšzemes kopprodukta (IKP), tai skaitā centrālās valdības budžeta deficīts attiecīgi – 652.2 milj.latu jeb 4.0%, pašvaldību budžeta deficīts –246.5 milj.latu jeb 1.5%. Sociālās apdrošināšanas fonda budžetā bija pārpalikums – 253.3 milj.latu jeb 1.6% no IKP.

Salīdzinājumā ar Valsts kases operatīvajiem datiem, kas 2008.gadā liecināja, ka vispārējās valdības sektora budžeta deficīts bija 531.1 milj.latu jeb 3.3% apmērā no IKP, budžeta deficīts notifikācijā bija par 114.3 milj.latu jeb 0.7% no IKP lielāks. Būtiskākās korekcijas, kas ietekmējušas šo starpību, ir:

  • nodokļu korekcijas, izmantojot laika nobīdes metodi (informācijas avots – Finanšu ministrijas aprēķins) , negatīvā korekcija - mīnus 0.3% no IKP;

  • korekcijas prasībām pret debitoriem (Valsts kases dati), pozitīvā korekcija - plus 0.8% no IKP;

  • korekcijas saistībām pret kreditoriem (Valsts kases dati), negatīvā korekcija - mīnus 0.7% no IKP;

  • uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto valsts un pašvaldību kontrolēto un finansēto komersantu bilance (CSP dati), negatīvā korekcija - mīnus 0.3% no IKP;

  • Dienvidu tilta būvniecības izdevumi (Rīgas Domes dati), negatīvā korekcija - mīnus 0.3% no IKP.

Vispārējās valdības sektora parāds 2008. gadā sasniedza 3164.7 milj. latu jeb 19.5 % no IKP, tai skaitā centrālās valdības sektora parāds attiecīgi – 3875.1 milj.latu (pirms konsolidācijas starp apakšektoriem), pašvaldību sektora parāds – 644.8 milj.latu, sociālās apdrošināšanas fonda sektora parāds – 0.7 milj.latu.

Šā gada februārī, lai pārliecinātos par vispārējās valdības sektora budžeta deficīta un parāda notifikācijas sastādīšanā lietoto metožu un datu avotu atbilstību Eiropas kontu sistēmas EKS'95 prasībām un notifikācijas sagatavošanas vadlīnijām, Latvijā notika Eiropas Savienības Statistikas biroja Eurostat, Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās Bankas ekspertu vizīte, kuras gaitā tika norādīts uz vairākām jomām, kur ir iespējami pilnveidojumi, tomēr būtiski metodoloģijas prasību pārkāpumi netika konstatēti.

ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2009. gada aprīļa notifikācijas rezultātiem nāks klajā 22. aprīlī.

Precizētus un gada datus par vispārējās valdības sektora budžeta deficītu un parādu par 2008. gadu CSP publicēs 2009. gada 16. oktobrī.

[1] Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 3605/93 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3.0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60.0%.

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
Tālr. 67366963
Vija Veidemane


Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi