Preses relīze

Par valsts budžeta deficīta un parāda 2011.gada oktobra notifikācijas rezultātiem

Saskaņā ar valsts budžeta deficīta un parāda 2011.gada oktobra notifikācijas1 rezultātiem, kuri sagatavoti atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai, vispārējās valdības sektora budžeta deficīts 2010.gadā sasniedza 1 060.3 milj. latu jeb 8.3% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības sektora parāds – 5 694.6 milj. latu jeb 44.7% no IKP.

Valsts budžeta deficīta un parāda 2010.gada oktobra notifikācijā ietvertie galvenie rādītāji

 

2007

2008

2009

2010

Deficīts (-) / pārpalikums (+), milj.latu

Vispārējā valdība

-52,8

-682.6

-1263.3

-1060.3

Centrālā valdība

-365.3

-732.4

-726.6

-678.7

Pašvaldības

-102.1

-203.6

-219.5

-66.4

Sociālās apdrošināšanas fonds

414.6

253.4

-317.3

-315.2

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās. milj.latu

1330.8

3182.4

4802.8

5694.6

Iekšzemes kopprodukts faktiskās cenās. milj. latu

14720.7

16084.7

13070.4

12738.7

Procentos pret IKP

Vispārējās valdības deficīts (-) / pārpalikums (+)

-0.4

-4.2

-9.7

-8.3

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās,

9.0

19.8

36.7

44.7

Salīdzinājumā ar Finanšu ministrijas gada pārskata datiem, kas par 2010.gadu uzrādīja vispārējās valdības sektora budžeta deficītu 798.0 milj. latu apmērā, atbilstoši EKS’ 95 metodoloģiskajām prasībām aprēķinātais budžeta deficīts ir par 262.3 milj. latu lielāks, sasniedzot 8.3% no IKP.

Korekciju nepieciešamība izriet no EKS’95 metodoloģiskajiem noteikumiem un vadlīnijām valdības sektora finanšu statistikas sagatavošanai. Tās prasa aprēķinos ievērot uzkrājuma (nevis naudas plūsmas) principu, no valdības sektora bilances izslēgt finanšu darījumus, kā arī neitralizēt Eiropas Savienības fondu ietekmi.

Valsts budžeta deficīts vai pārpalikums sadalījumā pa apakšsektoriem 2007.-2010.gadā, % no IKP

Vispārējās valdības sektora parāda apjoms 2010.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 891.8 milj.latu jeb 18.6%.

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

2011.gada oktobra notifikācijas aprēķinos ir izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Ekonomikas ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī Rīgas Domes dati.

ES Statistikas birojs Eurostat ar informāciju par visu ES dalībvalstu 2011.gada oktobra notifikācijas rezultātiem nāks klajā 21.oktobrī.

 

Sagatavojusi Valsts finanšu daļa
tālr. 67366963
Vija Veidemane

1Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācija atbilstoši regulas (EK) Nr. 479/2009 prasībām tiek iesniegta Eiropas Komisijai divas reizes gadā – līdz 1.aprīlim un 1.oktobrim. Tās rezultāti tiek izmantoti, vērtējot, kā ES dalībvalstis ievēro ekonomisko rādītāju atbilstību Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā valsts budžeta deficīta attiecība pret IKP faktiskajās cenās nedrīkst pārsniegt 3.0% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu faktiskajās cenās nedrīkst būt lielāka par 60.0%.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi