Statistikas tabula

Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

Tabulas kods datubāzē
RC101m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada novembri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei
Sākot ar 2012. gadu, ir sākti būvizmaksu indeksa aprēķini autoceļa izbūvei. Svaru aprēķiniem nepieciešamo unificēto būvmodeli izstrādāja a/s "Ceļuprojekts", un tas atspoguļo konkrētam būvobjektam nepieciešamos resursu daudzumus.