Statistikas tabula

Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

Tabulas kods datubāzē
RC101m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada novembri
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei

Sākot ar 2012. gadu, ir sākti būvizmaksu indeksa aprēķini autoceļa izbūvei. Svaru aprēķiniem nepieciešamo unificēto būvmodeli izstrādāja a/s "Ceļuprojekts". 2020. gada būvmodelis atjaunots sadarbībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi", un tas atspoguļo konkrētam būvobjektam nepieciešamos resursu daudzumus.