Statistikas tabula

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem

Tabulas kods datubāzē
RC061m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada maiju
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Būvniecības izmaksu indekss (BII)

Būvniecības izmaksu indekss (BII) raksturo galveno būvniecībā ieguldīto resursu izmaksu pārmaiņas pārskata periodā attiecībā pret bāzes periodu.

Aprēķinot BII, tiek salīdzinātas izmantoto būvmateriālu cenas, būvniecībā nodarbināto strādnieku darba samaksa un izmaksas celtniecības mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai.

Būvniecībā nodarbināto strādnieku bruto darba samaksa stundā ir sadalīta pa galvenajām profesijām:

  • mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki,
  • betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki,
  • namdari un būvgaldnieki,
  • apdares būvdarbu strādnieki (jumiķi, apmetēji, sanitārtehniķi un citi),
  • krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki,
  • elektriķi,
  • asfaltētāji,
  • ceļa būves un mākslīgo būvju palīgstrādnieki,
  • montētāji,
  • metinātāji.

BII ir ielaides (input) cenu indekss, tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem. BII neietver virsizmaksas, būvuzņēmēja peļņas rādītājus un produktivitātes izmaiņas, kas ir izlaides (output) cenu indeksa sastāvdaļas un atspoguļo cenu pārmaiņas pabeigtiem būvobjektiem. 

BII sezonalitātes korekcijas netiek veiktas.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas

Būvniecības izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (mēnesi/ceturksni) atspoguļo vidējā izmaksu līmeņa pārmaiņas mēneša/ceturkšņa laikā.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu uzrāda izmaksu pārmaiņas gada laikā.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas vidēji gadā parāda vidējās izmaksu pārmaiņas pēdējos 12 mēnešos, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem.