Statistikas tabula

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

Tabulas kods datubāzē
RCG090
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 27.02.2019