Statistikas tabula

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām pa mēnešiem

RC110m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada janvāri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada februāri 15.04.2020
Par 2020. gada martu 15.05.2020
Par 2020. gada aprīli 15.06.2020
Par 2020. gada maiju 15.07.2020
Par 2020. gada jūniju 14.08.2020
Par 2020. gada jūliju 15.09.2020
Par 2020. gada augustu 15.10.2020
Par 2020. gada septembri 16.11.2020
Par 2020. gada oktobri 15.12.2020
Par 2020. gada novembri 15.01.2021
Par 2020. gada decembri 15.02.2021
Par 2021. gada janvāri 23.03.2021