Statistikas tabula

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pa pakalpojumu nozarēm

RC040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 2. ceturksni 14.09.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 14.12.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 15.03.2021