Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada jūlijā salīdzinājumā ar jūniju kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,7%. Ražotāju cenas pieauga gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 0,4%), gan eksportētajai produkcijai (par 1,2%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami metālu ražošanā (par 6,4%), dzērienu ražošanā (par 1,5%), poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 3,5%). Savukārt lielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 1,1%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada jūlijā, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju, palielinājās par 8,0%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 8,9%, bet eksportētajai produkcijai – par 6,8%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām pārtikas produktu ražošanā (par 11,6%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 7,7%), metālu ražošanā (par 23,7%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 32,3%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi


Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada jūlijā

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada jūlijā, salīdzinot ar

2011.gada jūniju

2010.gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,7

8,0

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

-0,2

8,1

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

1,1

7,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

0,1

7,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-0,7

17,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,4

8,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

0,5

15,4

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

0,5

8,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

0,3

8,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

0,0

15,2

Eksportētā produkcija

100,0

1,2

6,8

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-0,6

5,7

 

apstrādes rūpniecība

92,5

1,5

7,0

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-3,5

24,9

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada jūniju ir pārrēķināts.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada augustā tiks publicēts š.g. 21.septembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366784
Diāna Krūmiņa

Turpmāk CSP preses izlaidumi arī vietnē Twitter: http://twitter.com/#!/CSP_Latvija

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi