Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2010. gada 3. ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2010. gada 3. ceturksnī, salīdzinājumā ar 2009. gada attiecīgo periodu, vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm pieauga par 13,0 % un importētajām precēm – par 12,7 %. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm pieauga par 2,2 % un importprecēm – par 1,6 %.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni 1

1 Importa vienības vērtības indeksi par 2010. gada 1. un 2. ceturksni ir precizēti.

2010. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk paaugstināja VV pieaugums koksnei un tās izstrādājumiem, metāliem un to izstrādājumiem, plastmasām un to izstrādājumiem, kā arī pārtikas rūpniecības ražojumiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2010. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2. ceturksni, bija VV pieaugumam satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam, tekstilam un tekstilizstrādājumiem, kā arī minerālproduktiem.

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2010. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar

2009. gada 3. ceturksni

2010. gada 2. ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

13,0

12,7

2,2

1,6

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

1,8

0,2

2,4

1,1

Minerālprodukti

16,4

15,8

-2,8

1,6

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

42,5

5,9

-4,2

-2,6

Plastmasas un to izstrādājumi

11,3

11,5

6,9

0,2

Koksne un tās izstrādājumi

23,0

5,9

7,7

5,3

Tekstils un tekstilizstrādājumi

4,7

12,7

0,6

8,8

Metāli un to izstrādājumi

26,6

11,9

2,3

0,8

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

9,1

5,6

0,3

-1,1

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

-2,1

38,0

0,0

7,2

Dažādi izstrādājumi

1,1

12,8

2,6

-3,6

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Importa vienības vērtības indeksi par 2010. gada 1. un 2. ceturksni ir precizēti. Preses izlaidums par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2010. gadā tiks publicēts 2011. gada 25. februārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi