Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada aprīlī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada aprīlī, salīdzinājumā ar martu kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,3%. Ražotāju cenas pieauga vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 4,2%), bet samazinājās eksportētajai produkcijai (par 0,3%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā  (par 8,2%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,4%), metālu ražošanā (par 2,5%), pārtikas produktu ražošanā (par 1,0%). Savukārt pazeminoša ietekme bija cenu pārmaiņām atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 2,5%), dzērienu ražošanā (par 1,1%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 1,5%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada aprīlī, salīdzinot ar iepriekšējā gada aprīli, palielinājās par 8,6%. Vietējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 9,1%, bet eksportētajai produkcijai – par 7,8%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 8,6%), pārtikas produktu ražošanā (par 11,3%), metālu ražošanā (par 28,7%),  koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 8,4%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada aprīlī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada aprīlī, salīdzinot ar

2011.gada martu

2010.gada aprīli

Visa rūpniecības produkcija

100,0

2,3

8,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,4

11,7

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

0,8

8,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

8,2

8,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-1,7

2,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

4,2

9,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

4,0

12,8

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

1,4

8,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

9,4

10,2

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

-1,0

2,9

Eksportētā produkcija

100,0

-0,3

7,8

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-1,1

12,4

 

apstrādes rūpniecība

92,5

0,3

8,7

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-4,5

2,2

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada martu ir pārrēķināts.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada maijā tiks publicēts š.g. 21.jūnijā.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi