Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010. gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā 2010.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, palielinājās par 0,5%. Cenu kāpums bija raksturīgs preču realizācijai gan vietējā tirgū (par 0,1%), gan eksporta tirgū (par 1,0%). Ietekmīgākie cenu pieaugumi bija pārtikas produktu ražošanā (par 2,3%), metālu ražošanā (par 5,5%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 12,4%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 1,0%) un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 1,6%). Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme uz kopējo ražotāju cenu līmeni bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (samazinājums par 1,9%).

Gada laikā (salīdzinājumā ar 2009.gada septembri) ražotāju cenas rūpniecībā palielinājās par 7,1%. Iekšējā tirgū realizētās produkcijas cenas pieauga par 5,1%, bet eksportētajai produkcijai – par 10,2%. Lielākā paaugstinošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu pārmaiņām koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (kāpums par 16,0%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 6,7%), metālu ražošanā (par 33,2%), pārtikas produktu ražošanā (par 5,1%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada septembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada septembrī, salīdzinot ar

2010.gada augustu

2009.gada septembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,5

7,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,8

0,0

-0,9

 

Apstrādes rūpniecība

74,8

1,0

6,7

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

21,6

-1,9

6,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,8

9,5

27,5

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,1

5,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,3

0,0

-7,4

 

Apstrādes rūpniecība

61,2

1,3

3,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35,4

-1,9

6,4

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,1

4,4

29,9

Eksportētā produkcija

100,0

1,0

10,2

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,0

4,2

 

apstrādes rūpniecība

95,5

0,8

10,1


Ražotāju cenu pārmaiņas 2010.gada 3.ceturksnī

 

Cenu pārmaiņas (%) 2010.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar

2010.gada 2.ceturksni

2009.gada 3.ceturksni

Visa rūpniecības produkcija

1,8

6,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,8

-1,2

 

Apstrādes rūpniecība

1,5

5,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

3,3

7,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

-4,8

25,4

Vietējā tirgū realizētā produkcija

2,2

4,6

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-0,3

-8,8

 

Apstrādes rūpniecība

1,6

1,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

3,3

7,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

28,5

Eksportētā produkcija

1,1

10,1

 

no tās:

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,5

4,9

 

apstrādes rūpniecība

1,5

10,0

 

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2010.gada augustu ir pārrēķināts. Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Preses izlaidums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2010.gada oktobrī tiks publicēts š.g. 22.novembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi