Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā janvārī palielinājās par 1,0 %

2021. gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada decembri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,0 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 0,9 %, eksportētajai produkcijai – par 1,0 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis samazinājās par 0,1 %, savukārt eksportam uz ārpus eirozonas valstīm pieauga par 1,9 %.

Paaugstinoša ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē. Pazeminoša ietekme bija cenu samazinājumam atsevišķu pārtikas produktu ražošanā, gāzes apgādē, elektroenerģijas apgādē un sadalē.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2021. gada janvārī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2021. gada janvārī, salīdzinot ar

2020. gada decembri

2020. gada janvāri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

1,0

0,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,4

0,1

-0,8

Apstrādes rūpniecība

78,8

1,0

1,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

14,9

-0,3

-4,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,9

5,9

6,0

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

0,9

-0,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,4

0,5

Apstrādes rūpniecība

58,8

0,9

1,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

31,8

-0,3

-4,0

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

6,3

8,0

Eksportētā produkcija

100,0

1,0

1,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,0

0,0

-1,6

Apstrādes rūpniecība

96,3

1,0

1,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,7

1,8

-11,3

2021. gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 0,7 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 0,2 %, savukārt eksportētajai produkcijai palielinājies par 1,5 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas ir pieaugušas par 0,6 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 2,2 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Pazeminošā ietekme bija cenu kritumam gāzes apgādē, siltumapgādē, elektroenerģijas apgādē un ražošanā.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2021. gada februārī tiks publicēta 19. martā.

Metodoloģiskā informācija

Pārskatu par ražotāju cenām rūpniecībā par janvāri iesniedza 99,5 % uzņēmumu. Kopējais datu imputāciju skaits janvārī veidoja 7,6 %. Kopējais ražotāju cenu indekss rūpniecībā atbilst kvalitātes prasībām un ir uzskatāms par ticamu.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz ap 600 uzņēmumu. Ražotāju cenu indeksa rūpniecībā aprēķinos papildus izmanto arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātos tarifus atsevišķiem pakalpojumiem un uzņēmumiem. Indeksa aprēķinos tiek izmantotas ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Rita Brice
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Rita.Brice@csb.gov.lv
Tālr.: 67366862

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi