Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā oktobrī palielinājās par 0,2 %

2020. gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 0,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 0,4 %, savukārt eksportētajai produkcijai pieauga par 0,7 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis palielinājās par 1,0 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,5 %.

Paaugstinoša ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Pazeminoša ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2020. gada oktobrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2020. gada oktobrī, salīdzinot ar

2020. gada septembri

2019. gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,2

-1,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,1

-2,4

Apstrādes rūpniecība

76,7

0,5

0,1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,7

-1,4

-8,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

0,1

0,7

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,4

-3,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,0

0,4

-2,1

Apstrādes rūpniecība

55,8

0,2

-0,5

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

34,7

-1,4

-8,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,5

0,1

2,8

Eksportētā produkcija

100,0

0,7

0,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

1,4

-2,5

Apstrādes rūpniecība

96,0

0,7

0,5

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

0,8

0,7

-16,8

2020. gada oktobrī, salīdzinot ar 2019. gada oktobri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir samazinājies par 1,3 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis ir samazinājies par 3,0 %, savukārt eksportētajai produkcijai palielinājies par 0,2 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas pieauga par 0,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,1 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā. Paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles, kā arī iekārtu un ierīču remontam un uzstādīšanai.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi, ražotāju cenu indekss par 2020. gada septembri ir pārrēķināts.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2020. gada novembrī tiks publicēta 21. decembrī.

Metodoloģiskā informācija

Pārskatu par ražotāju cenām rūpniecībā par oktobri iesniedza 97,3 % uzņēmumu un kopējais datu imputāciju skaits salīdzinājumā ar septembri ir palielinājies par 0,5 %. Kopējais ražotāju cenu indekss rūpniecībā atbilst kvalitātes prasībām un ir uzskatāms par ticamu.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumu, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Avita Zandberga
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Avita.Zandberga@csb.gov.lv
Tālr.: 67366617

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi