Preses relīze

Martā ražotāju cenas rūpniecībā pieauga par 1,5%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2006.gada martā, salīdzinot ar februāri, palielinājās par 1,5%. Jāatzīmē, ka tik straujš cenu kāpums nebija novērots kopš 2004.gada jūnija. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2005.gada martu) ražotāju cenas pieauga par 8,3%. 2005.gada martā, salīdzinot ar februāri, cenas cēlās par 0,5%, salīdzinot ar 2004.gada martu – par 10,1%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006. gada trijos mēnešos

(procentos)

  

Cenu indekss

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

(2005. XII=100)

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

  2006.g.      janvāris

101,3

1,3

7,1

                    februāris

102,1

0,8

7,2

                    marts

103,6

1,5

8,3

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem

(procentos)

2006.gada marts,
salīdzinot ar

2006.gada 1.ceturksnis, salīdzinot ar 2005.gada

2006.gada
februāri

2005.gada
martu

4.ceturksni

1.ceturksni

Visa rūpniecības produkcija

1,5

8,3

3,0

7,5

tai skaitā:

vietējā tirgū realizētā produkcija

1,2

8,0

2,9

7,6

eksportētā produkcija

1,9

8,6

3,1

7,3

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2006.gada martā svarīgākajās rūpniecības nozarēs

(procentos)

 

Cenu indekss
(2005. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2006.gada martā, salīdzinot ar

2006.gada
februāri

2005.gada
martu

Visa rūpniecība

103,6

1,5

8,3

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

107,2

1,1

10,3

Apstrādes rūpniecība

103,0

1,3

7,7

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

102,1

1,9

9,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

100,5

0,4

3,3

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

101,9

2,0

5,4

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

99,4

-0,4

2,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

106,6

4,7

8,0

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

97,7

-2,5

0,4

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

101,7

1,0

3,2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

104,1

-0,3

8,6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

104,9

0,7

12,3

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

106,3

2,3

11,8

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

103,2

0,9

8,0

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

104,1

0,8

5,8

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

108,5

3,9

26,6

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

98,9

0,8

3,3

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

107,2

2,9

12,0

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

107,5

3,0

12,3

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

100,0

0,0

6,1

_______________

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Martā, salīdzinot ar februāri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem, kā arī tarifu celšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (galvenokārt elektroenerģijas ražošanā) – par 0,3 procentpunktiem.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to attiecīgi par 2,1 un 1,4 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē. Produkcijas sadārdzināšanās citu transportlīdzekļu ražošanā kopējo cenu līmeni palielināja par 0,7 procentpunktiem, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā – par 0,5 procentpunktiem, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu), kā arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem.

2006.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2005.gada 4.ceturksni, ražotāju cenas caurmērā paaugstinājās par 3,0%. Straujāk cenas cēlās ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 7,0%), elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 5,8%), citu transportlīdzekļu ražošanā (par 5,5%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 4,8%). Vienlaikus cenu samazinājums bija vērojams celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā (par 2,5%), mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā (par 0,5%), tekstilizstrādājumu ražošanā (par 0,1%).

Šā gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, ražotāju cenas kopumā pieauga par 7,5%. Straujš cenu kāpums bija vērojams citu transportlīdzekļu ražošanā (par 31,1%), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 12,5%), ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē (par 10,6%), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā (par 10,2%), elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 9,7%).

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 7366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi