Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā septembrī samazinājās par 0,3 %

2019. gada septembrī, salīdzinot ar augustu, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis samazinājās par 1,2 %, bet eksportētajai produkcijai pieauga par 0,5 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenu līmenis palielinājās par 0,4 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,5 %.

Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kritums siltumapgādē un koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles. Cenu paaugstinošā ietekme bija atsevišķu pārtikas produktu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2019. gada septembrī
(procentos)

 

Svari

Cenu pārmaiņas 2019. gada septembrī, salīdzinot ar

2019. gada augustu

2018. gada septembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,3

0,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

0,4

1,0

Apstrādes rūpniecība

77,4

0,3

-0,1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

16,1

-3,5

2,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

3,9

-0,1

4,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-1,2

1,8

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,6

3,1

Apstrādes rūpniecība

57,2

0,0

0,9

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

33,9

-3,5

2,4

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

7,0

-0,1

6,7

Eksportētā produkcija

100,0

0,5

-0,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,3

0,0

Apstrādes rūpniecība

95,7

0,5

-0,7

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,1

-0,5

-9,7

2019. gada septembrī, salīdzinot ar 2018. gada septembri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā ir palielinājies par 0,5 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas pieauga par 1,8 %, savukārt eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,7 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas samazinājušās par 0,6 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 0,9 %.

Būtiskākā ietekme bija cenu pieaugumam atsevišķu pārtikas produktu ražošanā, kā arī elektroenerģijas ražošanā un siltumapgādē. Cenu pazeminošā ietekme bija koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanā, izņemot mēbeles.

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 600 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2019. gada oktobrī publicēs 22. novembrī.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 6736698
9, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Avita Zandberga
Ražotāju cenu indeksu daļa
E-pasts: Avita.Zandberga@csb.gov.lv
Tālr.: 67366617

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi