Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, nemainījās. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada septembri) tās pieauga par 15,7%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada deviņos mēnešos
(procentos)

 

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103,3

3,3

15,4

 

februāris

104,6

1,3

16,1

 

marts

106,2

1,5

16,0

 

aprīlis

108,1

1,8

17,8

 

maijs

109,7

1,5

17,9

 

jūnijs

110,1

0,4

17,7

 

jūlijs

111,0

0,8

17,6

 

augusts

111,3

0,3

16,9

 

septembris

111,4

0,0

15,7

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

 

2007.gada septembris,
salīdzinot ar

2007.gada 3.ceturksnis,
salīdzinot ar

2007.gada
augustu

2006.gada septembri

2007.gada
2.ceturksni

2006.gada 3.ceturksni

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

0,0

15,7

1,8

16,7

vietējā tirgū realizētā produkcija

0,4

18,9

3,5

19,4

eksportētā produkcija

-0,5

11,3

-0,6

13,1

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada septembrī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

 

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada septembrī, salīdzinot ar

2007.gada
augustu

2006.gada septembri

Visa rūpniecība

111,4

0,0

15,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

109,7

-0,5

19,8

Apstrādes rūpniecība

110,3

-0,1

14,9

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

112,3

3,7

15,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

106,0

1,9

6,7

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

103,6

1,7

6,0

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

111,7

-2,2

25,1

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

116,2

4,4

15,1

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

112,6

-2,5

15,0

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

108,9

2,2

10,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

110,1

0,0

13,2

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

118,8

-4,4

21,7

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

109,2

-0,6

9,1

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

106,7

0,9

8,3

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

111,9

-1,3

11,4

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

106,6

1,8

8,3

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

115,9

2,8

19,3

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

119,0

1,0

20,2

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

119,0

1,1

20,3

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

118,2

0,0

18,7

________________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Septembrī, salīdzinot ar augustu, ražotāju cenu līmeni visvairāk (par 0,8 procentpunktiem) paaugstināja cenu kāpums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (galvenokārt piena pārstrādē un siera ražošanā). Vienlaikus dažās nozarēs bija vērojams cenu kritums. Cenu samazināšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā kopējo cenu līmeni pazemināja par 0,4 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,2 procentpunktiem.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 4,6 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni palielināja par 3,3 procentpunktiem. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē to palielināja par 2,6 procentpunktiem.

2007.gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar 2.ceturksni, ražotāju cenas kopumā pieauga par 1,8%. Straujāk cenas cēlās celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā – par 8,3%, mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 6,8%, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,1%, elektroenerģijā, gāzes tvaika un karstā ūdens apgādē – par 4,4%. Vienlaikus ražotāju cenas samazinājās elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā (par 0,9%).

Šā gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar attiecīgo laika posmu pērn, ražotāju cenas kopumā pieauga par 16,7%. Vislielākais cenu kāpums (par 29,8%) bija vērojams koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Ražotāju cenas būtiski pieauga nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 24,6%), elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 20,6%).

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tāl. 67366813
Aleksandrs Gržibovskis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi