Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2007.gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2007.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, palielinājās par 0,8%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2006.gada jūliju) tās pieauga par 17,6%.

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007. gada septiņos mēnešos
(procentos)

Cenu indekss
(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas, salīdzinot ar

iepriekšējo mēnesi

iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

2007.g.

janvāris

103,3

3,3

15,4

 

februāris

104,6

1,3

16,1

 

marts

106,2

1,5

16,0

 

aprīlis

108,1

1,8

17,8

 

maijs

109,7

1,5

17,9

 

jūnijs

110,1

0,4

17,7

 

jūlijs

111,0

0,8

17,6

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā
sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

2007.gada jūlijā, salīdzinot ar

2007.gada jūniju

2006.gada jūliju

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

0,8

17,6

vietējā tirgū realizētā produkcija

1,1

19,3

eksportētā produkcija

0,4

15,4

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2007.gada jūlijā
svarīgākajās rūpniecības nozarēs
(procentos)

 

Cenu indekss(2006. XII=100)

Cenu pārmaiņas 2007.gada jūlijā, salīdzinot ar

2007.gada jūniju

2006.gada jūliju

Visa rūpniecība

111,0

0,8

17,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

108,7

3,3

17,7

Apstrādes rūpniecība

110,2

0,7

17,1

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

106,4

0,8

10,9

Tekstilizstrādājumu ražošana

105,5

1,4

4,2

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

100,5

0,2

2,6

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

113,6

1,3

33,2

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

106,7

2,1

-2,6

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

121,2

6,8

25,3

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

107,4

1,0

12,2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

109,7

0,2

13,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

118,4

-0,8

24,2

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

109,3

0,6

11,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

105,1

1,1

8,9

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

113,0

0,8

13,5

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

103,3

0,0

5,4

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

111,9

3,0

14,3

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

116,8

1,2

20,7

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

116,7

1,2

20,8

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

118,2

0,4

18,7

____________________________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Jūlijā, salīdzinot ar jūniju, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē un produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē).

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 6,0 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā. Tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni paaugstināja par 2,6 procentpunktiem. Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo ražotāju cenu līmeni pacēla par 2,3 procentpunktiem, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 1,1 procentpunktu, izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 0,9 procentpunktiem, mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā, kā arī gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošanā – par 0,5 procentpunktiem katrā nozarē, gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā – par 0,4 procentpunktiem.

Sagatavojusi Cenu statistikas departamenta
Ražotāju cenu indeksu daļa
tālrunis 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi