Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām 2008. gada janvārī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008.gada janvārī, salīdzinot ar 2007.gada decembri, pieauga vidēji par 1,3%. Gada laikā (2008.gada janvārī, salīdzinot ar 2007.gada janvāri) ražotāju cenas palielinājās par 10,9%.

Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā sadalījumā pa produkcijas realizācijas virzieniem
(procentos)

Cenu pārmaiņas 2008. gada janvārī,
salīdzinot ar 2007. gada

decembri

janvāri

Visa rūpniecības produkcija
tai skaitā:

1,3

10,9

     vietējā tirgū realizētā produkcija

1,1

15,1

     eksportētā produkcija

1,7

5,2

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada janvārī
svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss
(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008.gada janvārī, salīdzinot ar 2007.gada

decembri

janvāri

Visa rūpniecība

101,3

1,3

10,9

     Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

102,0

2,0

10,3

     Apstrādes rūpniecība

102,5

2,5

11,0

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

102,6

2,6

22,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

99,7

-0,3

4,9

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

99,7

-0,3

2,6

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

99,6

-0,4

3,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

102,0

2,0

12,5

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

103,7

3,7

4,6

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

110,1

10,1

13,9

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

103,9

3,9

13,7

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

104,7

4,7

19,3

Metālu ražošana

100,6

0,6

1,0

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

104,9

4,9

8,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

103,3

3,3

15,1

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

106,0

6,0

4,2

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

99,7

-0,3

5,5

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

106,2

6,2

19,3

     Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

95,6

-4,4

11,7

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

95,4

-4,6

10,6

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

101,4

1,4

45,0

____________________
1
Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

2008. gada janvārī, salīdzinot ar pērnā gada decembri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk (par 0,6 procentpunktiem) paaugstināja cenu pieaugums pārtikas produktu un dzērienu ražošanā (galvenokārt piena produktu un siera ražošanā), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,3 procentpunktiem), izdevējdarbībā, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošanā, gatavo metālizstrādājumu, mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā (par 0,2 procentpunktiem katrā nozarē). Savukārt kopējo cenu līmeni visbūtiskāk – par 0,7 procentpunktiem - pazemināja tarifu samazināšanās elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (galvenokārt gāzes sadalē pa gāzes vadiem).

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 4,5 procentpunktiem, atstāja cenu celšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā. Tarifu pieaugums elektroenerģijas, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē kopējo cenu līmeni pacēla par 1,2 procentpunktiem, produkcijas sadārdzināšanās nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 0,9 procentpunktiem, mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā – par 0,7 procentpunktiem, koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 0,6 procentpunktiem.

2008. gada janvārī, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir aktualizēti ražotāju cenu indeksa aprēķinos lietotie svari – par tiem izmanto 2006. gadā realizētās produkcijas apjoma sadalījumu atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE Rev.1.1) struktūrai. Par bāzes cenām izmantotas iepriekšējā gada decembra cenas. Lai nodrošinātu svaru un cenu bāzes perioda atbilstību, svari ir pārrēķināti 2007.gada decembra cenās.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi