Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2008. gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2008.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, samazinājās par 1,0%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2007.gada septembri) tās pieauga par 12,1%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (procentos)


Salīdzinot ar iepriekšējo periodu

Salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2008.g.

I ceturksnis

2,6

2,8

2,5

10,9

15,1

5,3

janvāris

1,4

1,1

1,8

11,0

15,2

5,3

februāris

1,7

1,8

1,5

11,4

15,5

5,7

marts

0,6

0,3

1,3

10,5

14,7

5,0

II ceturksnis

5,7*

6,8

3,5

12,3

18,0

4,1

aprīlis

3,3

4,9

0,1

12,1

19,0

2,3

maijs

1,3

0,9

1,9

11,9

17,4

3,9

jūnijs

1,3

1,1

1,9

12,9

17,6

6,1

III ceturksnis

1,9

1,1

3,5

12,5

15,3

8,5

jūlijs

0,3

-0,2

1,3

12,4

16,2

7,1

augusts

0,9

0,7

1,4

13,1

15,5

9,8

septembris

-1,0

-0,6

-1,8

12,1

14,3

8,8


Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2008. gada septembrī svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss(2007. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2008.gada septembrī, salīdzinot ar

2008.gada augustu

2007.gada septembri

Visa rūpniecība

110,2

-1,0

12,1

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

105,5

-0,4

8,0

Apstrādes rūpniecība

107,6

-1,3

9,0

Pārtikas produktu un dzērienu ražošana

108,3

0,2

17,1

Tekstilizstrādājumu ražošana

102,6

-0,5

3,3

Apģērbu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana

107,2

0,8

9,5

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

93,1

0,1

-10,0

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

105,7

0,3

2,3

Izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana

105,4

0,4

13,0

Ķīmisko vielu, to izstrādājumu un ķīmisko šķiedru ražošana

116,2

-0,9

16,4

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

104,4

0,1

4,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

107,0

1,9

4,4

Metālu ražošana

158,1

-10,1

52,7

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

109,0

1,0

7,6

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

111,9

0,3

18,1

Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana

110,7

-2,7

9,1

Citu transportlīdzekļu ražošana 1

115,2

1,4

15,7

Mēbeļu ražošana; citur neklasificēta ražošana

104,0

-2,6

5,1

Otrreizējā pārstrāde

110,2

-22,4

1,4

Elektroenerģija, gāzes un ūdens apgāde

123,5

0,2

29,1

Elektroenerģija, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgāde

124,0

0,2

28,8

Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale

107,9

1,3

30,7

1 Kuģu būve un remonts, kā arī sliežu transporta līdzekļu ražošana.

Septembrī, salīdzinot ar augustu, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja cenu kritums metālu ražošanā (par 0,5 procentpunktiem), otrreizējā pārstrādē (par 0,3 procentpunktiem), mēbeļu un citur neklasificētā ražošanā (par 0,1 procentpunktu). Paaugstinošu ietekmi uz ražotāju cenu indeksu atstāja cenu pieaugums nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā par 0,1 procentpunktu.

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni atstāja tarifu kāpums elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 4,4 procentpunktiem). Produkcijas sadārdzināšanās pārtikas produktu un dzērienu ražošanā kopējo cenu līmeni paaugstināja par 3,5 procentpunktiem, metālu ražošanā – par 2,5 procentpunktiem. Vienlaikus lielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 1,8 procentpunktiem.

2008. gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada 2. ceturksni, ražotāju cenas kopumā palielinājās par 1,9%. Visstraujāk cenas pieauga metālu ražošanā (par 16,5%), gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (par 4,6%), iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 4,5%), elektrisko mašīnu un aparātu ražošanā (par 3,7%), apģērbu ražošanā (par 3,6%), citu transportlīdzekļu ražošanā (par 3,3%). Vienlaikus nozīmīgākā cenu pazemināšanās bija otrreizējā pārstrādē (par 8,7%), koksnes un koka izstrādājumu ražošanā (par 2,4%) .

Šā gada 3. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas caurmērā cēlās par 12,5%. Vislielākais sadārdzinājums bija vērojams metālu ražošanā (par 49,3%), elektroenerģijā, gāzes, tvaika un karstā ūdens apgādē (par 29,7%), ūdens ieguvē, attīrīšanā un sadalē (par 29,6%), otrreizējā pārstrādē (par 29,1%). Savukārt koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā cenas kritās par 10,7%.

Ražotāju cenu indeksu dinamika pa mēnešiem (iepriekšējā gada decembris=100)

* Dati ir koriģēti, sakarā ar respondentu sniegto datu precizēšanu.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366784
Diāna Krūmiņa

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi