Preses relīze

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā oktobrī samazinājās par 0,5%

2014. gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,5%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenas saruka par 0,5%. Eksportētajai produkcijai cenas samazinājās par 0,4%, t. sk. eksportam uz eiro zonas valstīm palielinājās par 0,1%, bet eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm samazinājās par 0,7%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu samazinājums elektroenerģijā, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā.

Oktobrī, salīdzinot ar pagājušā gada oktobri, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pazeminājās par 0,1%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas pieauga par 0,2%, bet eksportētajai produkcijai samazinājās par 0,4%. Lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam pārtikas produktu ražošanā (par 0,4 procentpunktiem), ko ietekmēja Krievijas noteiktais importa aizliegums. Savukārt lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu kāpumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,2 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2014. gada oktobrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%)

2014. gada oktobrī,

salīdzinot ar

2014. gada septembri

2013. gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,5

-0,1

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,1

1,1

0,6

 

Apstrādes rūpniecība

73,5

-0,3

-0,1

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

20,4

-1,1

-0,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,0

-1,3

5,2

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,5

0,2

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,6

0,4

-0,6

 

Apstrādes rūpniecība

54,8

-0,2

0,0

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36,9

-0,8

-0,5

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,7

-1,6

6,7

Eksportētā produkcija

100,0

-0,4

-0,4

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,6

1,5

1,4

 

apstrādes rūpniecība

94,0

-0,3

-0,2

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

1,2

1,0

-3,4

 

Ražotāju cenu pārmaiņas procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 660 uzņēmumi, kuri indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3,1 tūkstoti cenu – no tām 1,6 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,5 tūkstoši par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Plašāku informāciju par ražotāju cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā novembrī tiks publicēta 19. decembrī.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Baiba Alksnīte
Tālr. 67366696

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi