Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2009. gada martā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009. gada martā, salīdzinot ar februāri, samazinājās par 1,6%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2008. gada martu) tās pieauga par 1,5%.

Ražotāju cenu pārmaiņas (%) 2009. gada trijos mēnešos, salīdzinot ar


iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2009.g.

Iceturksnis

-3,0

-2,3

-4,4

4,2

9,4

-4,3

 

janvāris

-0,6

-0,7

-0,5

7,2

12,1

-0,8

februāris

-1,4

-1,2

-1,7

3,9

¨8,7

-4,0

marts

-1,6

-0,9

-2,8

1,5

7,5

-8,0

¨ Dati ir koriģēti, sakarā ar respondentu sniegto datu precizēšanu

2009. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada 4. ceturksni, ražotāju cenas kopumā samazinājās par 3,0%. Vislielākais cenu samazinājums bija vērojams metālu ražošanā (par 19,6%), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 9,8%), gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošanā (par 5,9%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 4,2%). Vienlaikus atsevišķās nozarēs bija vērojams cenu pieaugums: atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā, materiālu pārstrādē (par 12,0%), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 4,4%).

Šā gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas pieauga par 4,2%. Vislielākais pieaugums bija vērojams elektroenerģijas, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 47,1%), citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā (par 11,0%), apģērbu ražošanā (par 7,2%).

2009. gada martā, salīdzinot ar februāri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk pazemināja cenu kritums metālu ražošanā (par 0,6 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā [1] un pārtikas produktu ražošanā [2] (par 0,4 procentpunktiem katrā nozarē), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē [3], mēbeļu ražošanā, tarifu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā [4], (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē). Vienlaikus vislielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā (par 0,2 procentpunktiem).

Gada laikā vislielāko iespaidu uz ražotāju cenu kopējo līmeni, palielinot to par 6,6 procentpunktiem, atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā. Savukārt vislielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 2,7 procentpunktiem), metālu ražošanā (par 2,3 procentpunktiem) un atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 0,7 procentpunktiem).

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009. gada martā svarīgākajās rūpniecības nozarēs

Cenu indekss(2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009. gada martā, salīdzinot ar

2009.gada februāri

2008. gada martu

Visa rūpniecība

96,4

-1,6

1,5

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

100,0

0,0

3,1

Apstrādes rūpniecība

95,7

-1,8

-5,5

Pārtikas produktu ražošana

96,5

-1,9

-0,5

Tekstilizstrādājumu ražošana

97,4

-0,4

0,4

Apģērbu ražošana

100,7

1,7

7,7

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

88,1

-2,9

-18,0

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

96,9

-0,8

-3,8

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

103,7

11,6

2,8

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

95,1

-1,7

-0,2

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

93,6

1,1

-5,5

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

97,5

-0,7

-2,2

Metālu ražošana

81,7

-11,2

-34,1

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

99,6

-1,4

2,9

Elektrisko iekārtu ražošana

97,8

-1,9

-2,7

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

103,7

-0,4

9,9

Mēbeļu ražošana

97,9

-3,0

-6,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

98,3

-0,6

43,1

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

101,3

-8,9

-29,6

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,0

5,4

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

101,8

-13,4

-38,0

[1] galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā

[2] galvenokārt piena pārstrādē un siera ražošanā, kā arī zivju pārstrādē un konservēšanā

[3] galvenokārt šķirotu materiālu pārstrādē

[4] galvenokārt elektroenerģijas ražošanā un sadalē

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tālr. 67366784
Diāna Krūmiņa


 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi