Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2009. gada pirmajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gadā 1.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008. gada attiecīgo periodu vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā samazinājās par 5,0%, bet importētajām precēm pieauga par 1,6%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo – 2008.gada 4.ceturksni –, vienības vērtība eksportprecēm samazinājās par 3,4% un importprecēm – par 4,0%.

Vienības vērtību pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni (%)


Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

 

Vienības vērtību pārmaiņas 2009.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar 2008. gada

1.ceturksni

4.ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

-5.0

1.6

-3.4

-4.0

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

11.4

1.2

-0.2

-6.5

Minerālprodukti

-18.5

-2.0

-22.0

-19.6

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

-7.3

-3.3

-12.1

-3.8

Plastmasas un izstrādājumi no tām

12.3

-4.7

4.5

-4.5

Koksne un tās izstrādājumi

-21.3

-5.0

-8.7

3.8

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

11.6

5.0

2.2

1.1

Metāli un to izstrādājumi

-7.3

1.2

-9.7

-9.6

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

-3.2

0.3

-4.2

0.3

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

6.8

12.3

6.5

8.1

Dažādi izstrādājumi

9.7

9.7

5.4

-3.1


2009.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada 4.ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk pazemināja VV kritums koksnei un tās izstrādājumiem, metāliem un to izstrādājumiem, ķīmiskās rūpniecības ražojumiem un minerālproduktiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2009.gada 1.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, bija VV samazinājumam minerālproduktiem, ka arī metāliem un to izstrādājumiem.

(05.06.2009. Laboti dati par 1.ceturkšņa importa vienības vērtību pārmaiņām tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem (tabula „Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %”).

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Dzintra Junge
Tālr.67366753

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi