Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2009. gada jūlijā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada jūlijā, salīdzinot ar jūniju, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 0,3%. Strādnieku darba samaksa saruka par 2,1%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 0,6%. Savukārt, būvmateriālu cenas palielinājās par 0,6%. Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu samazinājumam transporta objektu būvē, kā arī izglītības, veselības aprūpes un sporta ēku renovācijā un celtniecībā.

2009.gada jūlijā, salīdzinājumā ar 2008.gada jūliju, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 13,4%. Resursu pamatgrupās visstraujāk saruka strādnieku darba samaksa – par 23,7%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 10,4%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 4,2%. Vislielākā pazeminošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu samazinājumam transporta objektu būvē un rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā.

Katru mēnesi datus par būvniecības resursu cenām sniedz 132 būvuzņēmumi un 29 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz visu resursu cenas, savukārt tirdzniecības uzņēmumi - tikai būvmateriālu cenas. Būvuzņēmumi - respondenti ir izvēlēti ar mērķa atlases palīdzību, izvēloties būvuzņēmumus ar lielāko pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu. Izlasē iekļautie būvuzņēmumi ir ar atšķirīgu specializāciju un pārstāv dažādus Latvijas reģionus. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to lielums un specializācija.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi