Preses relīze

Par ārējās tirdzniecības vienības vērtību pārmaiņām 2009. gada otrajā ceturksnī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009. gadā 2.ceturksnī salīdzinājumā ar 2008. gada attiecīgo periodu vienības vērtība (VV) eksportētajām precēm kopumā samazinājās par 10,8%, bet importētajām precēm – par 6,8%. Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vienības vērtība eksportprecēm saruka par 4,0% un importprecēm – par 4,1%.

Vienības vērtību pārmaiņas,
salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni

Vienības vērtību pārmaiņas nozīmīgākajās preču grupās, %

Vienības vērtību pārmaiņas 2009.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar

2008. gada 2.ceturksni

2009. gada 1.ceturksni

eksports

imports

eksports

imports

Pavisam

-10,8

-6,8

-4,0

-4,1

Pārtikas rūpniecības ražojumi (ieskaitot dzērienus un tabaku)

1,5

-1,5

-4,3

-1,9

Minerālprodukti

-22,6

-24,2

8,2

-2,6

Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru ražojumi

-5,6

-5,6

1,6

-1,5

Plastmasas un izstrādājumi no tām

-0,4

-11,7

-5,1

-4,7

Koksne un tās izstrādājumi

-25,1

-1,7

-9,6

-0,3

Tekstilmateriāli un tekstilizstrādājumi

4,5

-1,4

-5,9

-7,8

Metāli un to izstrādājumi

-26,9

-12,8

-7,4

-3,9

Mašīnas un mehānismi; elektroiekārtas

-3,2

-1,9

0,2

-0,4

Satiksmes līdzekļi un to aprīkojums

4,6

1,1

0,6

-15,1

Dažādi izstrādājumi

3,8

17,3

-6,1

13,8

2009.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, vidējo eksporta vienības vērtības līmeni visvairāk pazemināja VV kritums koksnei un tās izstrādājumiem, metāliem un to izstrādājumiem, tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem, kā arī pārtikas rūpniecības ražojumiem.

Lielākā ietekme uz vidējo importa vienības vērtības līmeni 2009.gada 2.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, bija VV samazinājumam satiksmes līdzekļiem un to aprīkojumam, metāliem un to izstrādājumiem, ka arī tekstilmateriāliem un tekstilizstrādājumiem. Vislielākā paaugstinošā ietekme bija VV pieaugumam precēm no sadaļas “Dažādi izstrādājumi” importēto preču struktūras izmaiņu dēļ.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
Tālr.67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi