Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2009.gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, samazinājās par 1,7%. Gada laikā (salīdzinājumā ar 2008.gada novembri) tās saruka par 9,0%.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2009.gada vienpadsmit mēnešos


Cenu pārmaiņas (%), salīdzinot ar

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2009.g.

janvāris

-0,6

-0,7

-0,5

7,2

12,1

-0,8

februāris

-1,4

-1,2

-1,7

3,9

8,7

-4,0

marts

-1,7

-1,0

-2,8

1,5

7,5

-8,0

aprīlis

-0,9

-0,9

-0,9

-2,6

1,3

-9,0

maijs

-0,9

-2,0

1,1

-4,8

-1,9

-9,9

jūnijs

-1,7

-1,8

-1,6

-7,8

-4,6

-13,1

jūlijs

-0,3

-0,8

0,5

-8,4

-5,2

-13,8

augusts

0,0

-0,1

0,2

-9,3

-6,0

-14,9

septembris

0,3

-0,2

1,1

-8,0

-5,6

-12,2

oktobris

0,1

-0,7

1,4

-8,8

-9,9

-7,4

novembris

-1,7

-1,6

-1,8

-9,0

-10,7

-6,3

Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009.gada novembrī svarīgākajās
rūpniecības nozarēs


Cenu indekss(2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009.gada novembrī, salīdzinot ar

2009.gada oktobri

2008.gada novembri

Visa rūpniecība

91,6

-1,7

-9,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

93,3

-0,5

-6,3

Apstrādes rūpniecība

93,3

-1,5

-7,7

Pārtikas produktu ražošana

91,3

-1,6

-9,3

Tekstilizstrādājumu ražošana

97,1

-0,7

-3,2

Apģērbu ražošana

99,8

0,4

-1,2

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

89,4

-0,7

-11,8

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

90,0

-0,3

-10,9

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

92,4

1,0

-8,1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

93,0

-0,2

-8,1

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

92,9

-1,5

-7,6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

92,2

0,9

-7,6

Metālu ražošana

79,8

-11,8

-23,8

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

97,9

-2,0

-4,9

Elektrisko iekārtu ražošana

98,7

-7,3

0,0

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

96,3

0,2

-3,0

Mēbeļu ražošana

96,5

-1,3

-6,1

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

83,6

-2,4

-16,2

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

116,5

-2,6

28,8

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,0

0,4

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

126,1

-3,8

45,8

2009.gada novembrī, salīdzinot ar oktobri, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja cenu kritums metālu ražošanā (par 0,6 procentpunktiem), tarifu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā1) (par 0,5 procentpunktiem), cenu pazemināšanās pārtikas produktu ražošanā 2) (par 0,3 procentpunktiem), elektrisko iekārtu, koksnes un koka izstrādājumu ražošanā (izņemot mēbeļu), gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) ražošanā, dzērienu ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē).

Gada laikā vislielāko pazeminošo ietekmi uz ražotāju cenu kopējo līmeni atstāja tarifu samazinājums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 3,2 procentpunktiem), cenu kritums pārtikas produktu ražošanā (par 1,8 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 1,6 procentpunktiem), metālu ražošanā (par 1,3 procentpunktiem.

Ievērojamās cenu pārmaiņas atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, izskaidrojamas ar zemākām cenām šajā nozarē 2008.gada novembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

___________________________
1) galvenokārt tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā, kā arī gāzveida kurināmā sadalē pa cauruļvadiem
2) galvenokārt zivju pārstrādē un konservēšanā, kā arī gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošanā

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi