Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2009.gada septembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā 2009.gada septembrī, salīdzinot ar augustu, palielinājās par 0,3%, kas ir pirmais pieaugums šajā gadā attiecībā pret iepriekšējo mēnesi.

Savukārt gada laikā (salīdzinājumā ar 2008.gada septembri) tās samazinājās par 8,0%.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2009.gada deviņos mēnešos


Cenu pārmaiņas (%) salīdzinot ar

iepriekšējo periodu

iepriekšējā gada atbilstošo periodu

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

visa rūpniecības produkcija

tai skaitā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

vietējā tirgū realizētā

eksportētā

2009.g.

janvāris

-0,6

-0,7

-0,5

7,2

12,1

-0,8

februāris

-1,4

-1,2

-1,7

3,9

8,7

-4,0

marts

-1,7

-1,0

-2,8

1,5

7,5

-8,0

I ceturksnis

-3,0

-2,3

-4,4

4,1

9,4

-4,3

aprīlis

-0,9

-0,9

-0,9

-2,6

1,3

-9,0

maijs

-0,9

-2,0

1,1

-4,8

-1,9

-9,9

jūnijs

-1,7

-1,8

-1,6

-7,8

-4,6

-13,1

II ceturksnis

-3,5

-3,8

-3,1

-5,1

-1,7

-10,7

jūlijs

-0,3

-0,8

0,5

-8,4

-5,2

-13,8

augusts

0,0

-0,1

0,2

-9,3

-6,0

-14,9

septembris

0,3

-0,2

1,1

-8,0

-5,6

-12,2

III ceturksnis

-1,6

-2,7

0,2

-8,6

-5,6

-13,7Ražotāju cenu indeksi un cenu pārmaiņas 2009.gada septembrī svarīgākajās
rūpniecības nozarēs


Cenu indekss(2008. XII=100)

Cenu pārmaiņas (%) 2009.gada septembrī, salīdzinot ar

2009.gada augustu

2008.gada septembri

Visa rūpniecība

93,1

0,3

-8,0

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

93,9

-0,6

-4,4

Apstrādes rūpniecība

93,8

0,3

-10,9

Pārtikas produktu ražošana

92,6

-0,3

-8,4

Tekstilizstrādājumu ražošana

96,4

-0,9

-3,6

Apģērbu ražošana

104,3

2,6

7,0

Koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošana

87,6

-1,2

-14,4

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

90,3

1,9

-11,1

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

90,1

-5,6

-9,5

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

91,6

-0,2

-11,0

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

93,9

-0,3

-6,4

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

92,6

0,6

-11,4

Metālu ražošana

86,3

8,2

-47,2

Gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnu un iekārtu) ražošana

100,5

1,7

-0,7

Elektrisko iekārtu ražošana

98,0

1,9

-4,1

Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

96,6

-3,7

-0,1

Mēbeļu ražošana

97,5

3,3

-5,0

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

88,6

-0,4

4,9

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

120,1

8,3

-10,3

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

100,4

0,0

0,4

Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

131,9

12,5

-10,92009.gada septembrī salīdzinot ar augustu, ražotāju cenu kopējo līmeni visvairāk paaugstināja cenu pieaugums metālu ražošanā (par 0,4 procentpunktiem), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē, mēbeļu ražošanā, gatavo metālizstrādājumu (izņemot mašīnas un iekārtas) un apģērbu ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē). Vienlaikus vislielākā pazeminošā ietekme bija cenu kritumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā1) (par 0,2 procentpunktiem), kā arī tarifu samazinājumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā2), cenu kritumam poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā, citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu un pārtikas produktu ražošanā (par 0,1 procentpunktu katrā nozarē).

Gada laikā vislielākā pazeminošā ietekme uz ražotāju cenu kopējo līmeni bija cenu kritumam metālu ražošanā (par 3,9 procentpunktiem), koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā (par 1,9 procentpunktiem), pārtikas produktu ražošanā (par 1,6 procentpunktiem), nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (par 0,6 procentpunktiem). Savukārt vislielāko paaugstinošo ietekmi uz ražotāju cenu kopējo līmeni atstāja tarifu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,0 procentpunktu).

2009.gada 3.ceturksnī, salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, ražotāju cenas kopumā samazinājās par 1,6%. Visvairāk šajā laika periodā samazinājās elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas tarifi – par 5,7%. Cenas papīra un papīra izstrādājumu ražošanā kritās par 3,9%, poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā – par 3,6%, mēbeļu ražošanā – par 3,3%. Vienlaikus dažās nozarēs bija vērojams cenu pieaugums: atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē – par 15,2%, apģērbu ražošanā – par 2,8%, koksnes un koka iztrādājumu ražošanā – par 1,9%.

Šī gada 3.ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni, ražotāju cenas samazinājās par 8,6%. Vislielākais cenu samazinājums bija metālu ražošanā – par 51,6%, atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē – par 35,2%, koksnes un koka iztrādājumu (izņemot mēbeļu) ražošanā – par 14,5%, nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā – par 10,2%.
Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

______________________________

1) galvenokārt zāģēšanā, ēvelēšanā un impregnēšanā, finiera lokšņu un koka paneļu ražošanā
2) galvenokārt tvaika piegādē un gaisa kondicionēšanā

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi