Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2009.gada augustā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2009.gada augustā, salīdzinot ar jūliju, būvniecības izmaksas nedaudz palielinājās – vidēji par 0,1%. Vislielākā paaugstinošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku celtniecībā. Vienlaikus vislielākā pazeminošā ietekme bija izmaksu samazinājumam pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē un biroju celtniecībā. Būvmateriālu cenas, kā arī izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai samazinājās – attiecīgi par 0,2% un 0,1%. Savukārt, strādnieku darba samaksa palielinājās par 0,7%.

2009.gada augustā, salīdzinājumā ar 2008.gada augustu, būvniecības izmaksas samazinājās vidēji par 13,8%. Resursu pamatgrupās visstraujāk saruka strādnieku darba samaksa – par 23,8%. Būvmateriālu cenas samazinājās par 10,9%, izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai – par 4,5%. Vislielākā pazeminošā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu samazinājumam transporta objektu būvē un rūpniecības, lauksaimniecības un tirdzniecības ēku rekonstrukcijā un celtniecībā.

Katru mēnesi datus par būvniecības resursu cenām sniedz 132 būvuzņēmumi un 29 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz visu resursu cenas, savukārt tirdzniecības uzņēmumi tikai būvmateriālu cenas. Būvuzņēmumi - respondenti ir izvēlēti ar mērķa atlases palīdzību, izvēloties būvuzņēmumus ar lielāko pašu spēkiem izpildīto būvdarbu apjomu. Izlasē iekļautie būvuzņēmumi ir ar atšķirīgu specializāciju un pārstāv dažādus Latvijas reģionus. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
tālr. 67366813
Tatjana Ballode

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi