Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada novembrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada novembrī salīdzinājumā ar oktobri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā samazinājās par 0,5%. Ražotāju cenas samazinājās gan vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 0,4%), gan eksportētajai produkcijai (par 0,6%). Ietekmīgākie cenu samazinājumi bija vērojami metālu ražošanā (par 3,2%), elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 0,4%), pārtikas produktu ražošanā (par 0,4%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 2,1%). Savukārt lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,8%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada novembrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada novembri, palielinājās par 6,9%. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenas pieauga par 8,8%, bet eksportētajai produkcijai – par 4,2%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 12,6%), pārtikas produktu ražošanā (par 6,6%), metālu ražošanā (par 10,4%) un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 23,4%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi


Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada novembrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada novembrī, salīdzinot ar

2011.gada oktobri

2010.gada novembri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

-0,5

6,9

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

-0,1

7,3

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

-0,5

5,2

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

-0,4

12,6

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-1,4

9,1

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,4

8,8

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

0,9

15,5

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

-0,4

5,9

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

-0,4

13,7

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

-0,8

10,5

Eksportētā produkcija

100,0

-0,6

4,2

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

-0,6

4,6

 

apstrādes rūpniecība

92,5

-0,5

4,6

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-3,9

7,3

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada oktobri ir pārrēķināts.

Preses ziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gadā tiks publicēts 2012.gada 20.janvārī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi