Preses relīze

Par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada oktobrī, salīdzinot ar septembri, būvniecības izmaksas Latvijā palielinājās vidēji par 2,0%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 3,7%, būvmateriālu cenas – par 2,4%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas samazinājās par 0,2%.

Lielākā ietekme uz būvniecības izmaksu kopējo līmeni bija izmaksu pieaugumam transporta objektu būvē. Galvenokārt palielinājās ceļu būvei nepieciešamo materiālu cenas, tai skaitā dolomīta šķembām un smiltīm.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, būvniecības izmaksu kopējais līmenis pieauga par 4,3%. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 12,3%, strādnieku darba samaksa – par 4,0%, būvmateriālu cenas – par 0,9%.

Gada laikā būvniecības izmaksu kopējo līmeni visvairāk ietekmēja izmaksu kāpums transporta objektu un pazemes maģistrālo cauruļvadu izbūvē.

Būvniecības izmaksu pārmaiņas resursu pamatgrupās, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Būvniecības izmaksu pārmaiņas sadalījumā pa objektu grupām, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi, %

2011.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz vairāk nekā 150 būvuzņēmumi un 30 tirdzniecības uzņēmumi. Būvuzņēmumi sniedz informāciju par visu resursu cenām, tai skaitā par būvniecībā nodarbināto strādnieku darba samaksu, savukārt tirdzniecības uzņēmumi – tikai par būvmateriālu cenām. Izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2010.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. Uzņēmumu īpatsvars ar darbu apjomu līdz 1 milj. latu ir 38%, bet 62% uzņēmumu pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. latu gadā.

Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē. Preses ziņojums par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2011.gada novembrī tiks publicēts š.g. 29.decembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Tatjana Ballode
tālr. 67366813

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi