Preses relīze

Par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada oktobrī

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2011.gada oktobrī salīdzinājumā ar septembri kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palika nemainīgs. Ražotāju cenas samazinājās vietējā tirgū realizētajai produkcijai (par 0,4%), bet palielinājās eksportētajai produkcijai (par 0,5%). Ietekmīgākie cenu samazinājumi bija vērojami elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 1,1%), metālu ražošanā (par 1,2%), atkritumu savākšanā, apstrādē un izvietošanā; materiālu pārstrādē (par 1,6%). Savukārt lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pieaugumam pārtikas ražošanā (par 0,9%), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 6,4%).

Ražotāju cenas rūpniecībā 2011.gada oktobrī, salīdzinot ar iepriekšējā gada oktobri, palielinājās par 7,3%. Vietējā tirgū realizētai produkcijai cenas pieauga par 9,5%, bet eksportētajai produkcijai – par 4,3%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu pārmaiņām elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā (par 12,8%), pārtikas produktu ražošanā (par 7,3%), metālu ražošanā (par 11,5%) un ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 23,4%).

Ražotāju cenu pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi

 

Ražotāju cenu pārmaiņas 2011.gada oktobrī

 

Svari (%)

Cenu pārmaiņas (%) 2011.gada oktobrī, salīdzinot ar

2011.gada septembri

2010.gada oktobri

Visa rūpniecības produkcija

100,0

0,0

7,3

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

1,9

0,1

8,9

 

Apstrādes rūpniecība

70,2

0,4

5,6

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

23,0

-1,1

12,8

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

4,9

-1,1

7,6

Vietējā tirgū realizētā produkcija

100,0

-0,4

9,5

 

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

0,9

0,0

16,1

 

Apstrādes rūpniecība

53,8

0,3

6,8

 

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

38,4

-1,2

13,9

 

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

6,9

-0,9

8,3

Eksportētā produkcija

100,0

0,5

4,3

 

no tās:

 

 

 

 

ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

3,2

0,1

6,6

 

apstrādes rūpniecība

92,5

0,5

4,6

 

ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

2,2

-1,7

8,3

Detalizētāku informāciju var atrast CSP datubāzē.

Sakarā ar to, ka no respondentiem ir saņemti datu labojumi par iepriekšējo mēnesi, ražotāju cenu indekss par 2011.gada septembri ir pārrēķināts.

Preses ziņojums par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2011.gada novembrī tiks publicēts š.g. 21.decembrī.

 

Sagatavojusi Ražotāju cenu indeksu daļa
Diāna Krūmiņa
Tālr. 67366784

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi