Statistikas tēmas

Ražotāju cenas

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā gada laikā palielinājās

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā gada laikā palielinājās

2019. gadā 12 mēnešu vidējais ražotāju cenu līmenis salīdzinājumā ar 2018. gada 12 mēnešu vidējo līmeni Latvijas rūpniecībā palielinājās par 1,9 %

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes