Statistikas tēmas

Ražotāju cenas

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā gada laikā palielinājās

Ražotāju cenu līmenis rūpniecībā gada laikā palielinājās

Ražotāju cenas 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, palielinājās par 4,5 %

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes