Statistikas tabula

Atsevišķu preču un pakalpojumu vidējās mazumtirdzniecības cenas (euro)

Tabulas kods datubāzē
PC042m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada septembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2017. gada oktobri 08.11.2018
Par 2017. gada novembri 10.12.2018