Statistikas tabula

Patēriņa cenu pārmaiņas grupās un apakšgrupās (ECOICOP)

PC041m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada janvāri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada februāri 09.03.2020
Par 2020. gada martu 08.04.2020
Par 2020. gada aprīli 12.05.2020
Par 2020. gada maiju 08.06.2020
Par 2020. gada jūniju 08.07.2020
Par 2020. gada jūliju 10.08.2020
Par 2020. gada augustu 08.09.2020
Par 2020. gada septembri 08.10.2020
Par 2020. gada oktobri 09.11.2020
Par 2020. gada novembri 08.12.2020