Statistikas tabula

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

Tabulas kods datubāzē
PC060m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti
Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss

Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotais patēriņa cenu indekss (NNL SPCI) ir saskaņotā patēriņa cenu indeksa satelītindekss, no kura ir izslēgta netiešo nodokļu ietekme uz patēriņa cenām. Aprēķinot NNL SPCI, nodokļu likmes laika gaitā tiek saglabātas nemainīgas. Līdz ar to, ja tiek mainītas produktu nodokļu likmes, SPCI un NNL SPCI uzrāda atšķirīgas vērtības. Šo vērtību starpība raksturo nodokļu izmaiņu teorētiski iespējamo ietekmi uz cenu indeksu. Piemēram, ja SPCI 2011. gada janvārī, salīdzinot ar 2010. gada decembri, pieauga par 1,3%, bet NNL SPCI nemainījās, tad starpība (1,3 procentpunkti) raksturo teorētisko nodokļu ietekmi uz cenu pārmaiņām, pieņemot, ka nodokļu izmaiņas patēriņa cenās janvārī atspoguļojas uzreiz pilnā apmērā.

Praksē reālā nodokļu ietekme var atšķirties no teorētiskās, turklāt tā var neatspoguļoties vienā mēnesī, bet pārklāt vairākus mēnešus.

 

Saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI)

SPCI atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā. SPCI mēra vidējā cenu līmeņa izmaiņas iedzīvotāju patēriņā nozīmīgākajām precēm un pakalpojumiem (fiksētajam patēriņa grozam). SPCI izmanto patēriņa cenu izmaiņu salīdzināšanai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, kā arī cenu stabilitātes mērīšanai eirozonā.

SPCI atsauces periods ir 2015. gads, ko izsaka ar 100 indeksa punktiem (2015 = 100).

SPCI ir tīrais cenu indekss. Tas neatspoguļo ietekmi uz cenu līmeņa izmaiņām, ko nosaka patērētāju iepirkšanās paradumu, preču zīmolu vai tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu maiņa.