Statistikas tabula

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās

Tabulas kods datubāzē
PC050m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2021. gada februāri
Dati atjaunoti
Saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI)

SPCI atspoguļo patēriņa preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas noteiktā laika periodā. SPCI mēra vidējā cenu līmeņa izmaiņas iedzīvotāju patēriņā nozīmīgākajām precēm un pakalpojumiem (fiksētajam patēriņa grozam). SPCI izmanto patēriņa cenu izmaiņu salīdzināšanai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, kā arī cenu stabilitātes mērīšanai eirozonā.

SPCI atsauces periods ir 2015. gads, ko izsaka ar 100 indeksa punktiem (2015 = 100).

SPCI ir tīrais cenu indekss. Tas neatspoguļo ietekmi uz cenu līmeņa izmaiņām, ko nosaka patērētāju iepirkšanās paradumu, preču zīmolu vai tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu maiņa.