Preses relīze

Patēriņa cenas 2011.gada jūlijā samazinājušās par 0,3%

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka vidējais patēriņa cenu līmenis 2011.gada jūlijā, salīdzinot ar 2011.gada jūniju, samazinājās par 0,3%. Precēm cenas kritās par 0,5%, bet pakalpojumiem – pieauga par 0,4%. 2010.gada jūlijā, salīdzinot ar 2010.gada jūniju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 0,2%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2011.gada jūlijā, salīdzinot ar 2011.gada jūniju

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām jūlijā bija cenu kāpumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, kā arī cenu kritumam pārtikai, apģērbam un apaviem.

Mājokļa grupā vidēji par 16,9% sadārdzinājās dabasgāze, ko noteica gāzes tarifu un PVN kāpums, kā arī akcīzes nodokļa piemērošana. Cena pieauga siltumenerģijai (+0,4%), īres maksai (+0,3%), materiāliem un pakalpojumiem mājokļa remontam (+0,6%), kā arī citiem mājokļa uzturēšanas pakalpojumiem (+0,5%).

Pārtikas grupā vidējo cenu līmeni pazemināja dārzeņi, kas sezonas ietekmē kļuva par 14,2% lētāki, kā arī piena produkti (-0,5%), olas (-1,5%), saldumi (-0,8%), maize (-0,4%) un graudaugu izstrādājumi (-0,3%). Savukārt cenas pieauga desām un žāvējumiem (+2,3%), cepumiem un konditorejas izstrādājumiem (+2,0%), dārzeņu konserviem (+2,4%), augļiem (+0,4%).

Sezonas atlaižu ietekmē cenas apģērbam kritās par 6,0%, bet apaviem – par 8,5%.

Jūlijā cenas samazinājās arī alkoholiskajiem dzērieniem, mobilajiem telefoniem, ziediem, grāmatām, atpūtas un sporta pakalpojumiem un precēm.

Sadārdzinājās viesnīcu, sanatoriju, tūrisma un pasažieru transporta pakalpojumi. Cenas pieauga medikamentiem, mājdzīvnieku barībai, sadzīves aprīkojumam. Nodokļu izmaiņu dēļ sadārdzinājās tabakas izstrādājumi.

Šā gada jūlijā vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējā gada jūliju1), bija par 4,3% augstāks. Precēm cenas pieauga par 5,6%, bet pakalpojumiem - par 0,8%.

Pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir palielinājies par 3,0%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

 

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

Cenu pārmaiņas 2011.gada jūlijā, salīdzinot ar:

2010.g. jūliju

2010.g. decembri

2011.g.

jūniju

Kopā

4.3

3.8

-0.3

Pārtika

8.8

5.5

-0.9

Alkohols, tabaka

3.3

3.6

0.1

Apģērbs, apavi

3.5

-2.2

-6.3

Mājoklis

5.9

7.6

1.2

Mājokļa iekārta

-1.1

0.3

0.1

Veselība

-3.3

0.1

0.3

Transports

8.1

6.1

0.1

Sakari

-1.7

-1.4

-0.2

Atpūta, kultūra

-1.9

1.0

0.3

Izglītība

1.6

0.0

0.1

Viesnīcas, restorāni

2.0

2.4

0.3

Pārējie

-0.1

2.0

0.2

 

 

Mēneša laikā

 

Gāze

+0.17

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.07

Tūrisma pakalpojumi

+0.03

Tabakas izstrādājumi

+0.03

Siltumenerģija

+0.02

Apavi

-0.15

Apģērbs

-0.19

Dārzeņi

-0.32

12 mēnešu laikā

 

Degviela

+1.03

Elektroenerģija

+0.81

Piens, siers, olas

+0.70

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.42

Bezalkoholiskie dzērieni

+0.35

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.33

Eļļa un tauki

+0.24

Dārzeņi

-0.33

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Patēriņa cenas.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2011.gada augustā tiks paziņota š.g. 8.septembrī.

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

1)Gada inflācijas mērs. Salīdzina pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.
2)Gada vidējais inflācijas mērs. Salīdzina pēdējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni ar iepriekšējo 12 mēnešu vidējo cenu līmeni.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi