Preses relīze

Par patēriņa cenu pārmaiņām 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka patēriņa cenas 2010.gadā1) palielinājās par 2,5%, tai skaitā precēm cenas pieauga par 4,3%, bet pakalpojumiem - samazinājās par 2,1%. 2009.gadā patēriņa cenas samazinājās par 1,2%.

Patēriņa cenu pārmaiņu dinamika 2010.gadā
(% pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām 2010.gadā bija pārtikas un ar mājokli un transportu saistītu preču un pakalpojumu sadārdzinājumam, kā arī cenu kritumam atpūtas, kultūras un medicīnas precēm un pakalpojumiem.

Pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni sadārdzinājās vidēji par 8,0%. Visvairāk to ietekmēja cenu kāpums svaigiem dārzeņiem par 36,8%, augļiem – par 20,1%, piena produktiem - par 13,2%, kā arī maizei un graudaugu izstrādājumiem - par 7,6%. Atsevišķi pārtikas produkti gada laikā kļuva lētāki, piemēram, gaļa un gaļas izstrādājumi, cukurs, olas, dārzeņu un zivju konservi.

Mājokļa grupā cenas pieauga vidēji par 6,2%, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums siltumenerģijai – par 19,4%, dabas gāzei – par 16,3% un malkai – par 10,6%. Dārgāka kļuva arī ūdens piegāde, kanalizācijas pakalpojumi, atkritumu savākšana un īres maksa. Savukārt ar mājokļa uzturēšanu un remontu saistītajām precēm un pakalpojumiem cenas gada laikā samazinājās vidēji par 5,9%.

 

 

 

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2010.gadā

Cenu kāpumu transporta grupā par 7,2% visbūtiskāk ietekmēja degvielas sadārdzināšanās par 15,3%, tai skaitā benzīnam cenas pieauga par 14,2%, bet dīzeļdegvielai – par 19,9%. Pasažieru transporta pakalpojumi kļuva par 4,1% dārgāki, ko noteica sliežu transporta un sauszemes transporta pakalpojumu sadārdzināšanās, savukārt aviobiļešu cenas praktiski nemainījās. Autotransporta iegāde gada laikā kļuva par 3,1% lētāka.

Cenu kritumu par 4,4% veselības grupā galvenokārt noteica pacientu līdzmaksājumu samazināšana valsts apmaksātajiem pakalpojumiem un medikamentiem. Regulējamie valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi kļuva lētāki vidēji par 16,1%, savukārt pilnas maksas ārstniecības pakalpojumiem cenas gada laikā praktiski nemainījās. Cenas samazinājās nekompensējamiem medikamentiem un terapeitiskajām precēm.

Vidējais cenu līmenis atpūtas un kultūras grupā kritās par 4,8%. Vidēji par 9,0% lētākas kļuva TV, audio, video, foto un datu apstrādes iekārtas un datu ieraksta līdzekļi. Cenas kritās arī atpūtas un sporta piederumiem, rotaļlietām un mājdzīvnieku barībai. Par 8,2% lētāki kļuva atpūtas un sporta pakalpojumi. Kultūras pakalpojumiem cenas kritās par 5,7%, bet ceļojumiem – par 12,4%.

 

 

 

Patēriņa grupu ietekme uz kopējo PCI (% punkti)

Pārējās patēriņa grupās būtiskākie cenu kritumi bija vērojami apdrošināšanas pakalpojumiem – par 12,6%, personīgās aprūpes iestāžu pakalpojumiem – par 4,6%, telekomunikāciju pakalpojumiem - par 3,0% un ēdināšanas pakalpojumiem - par 2,2%. Vidēji par 3,5% samazinājās mājokļa iekārtu, mājturības preču un mājas uzkopšanas pakalpojumu cenas, par 3,5% lētākas kļuva personīgās aprūpes preces, bet par 4,9% lētāks - apģērbs.

Administratīvi uzraugāmās un regulējamās cenas 2010.gadā pieauga par 5,4%, bet pārējo preču un pakalpojumu cenu vidējais līmenis pieauga par 2,0%.

 

 

 

 

 

 

 

12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem2), ir samazinājies par 1,1%. 2009.gadā 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis pieauga par 3,5%.

Patēriņa cenu indekss un cenu pārmaiņas 2010.gadā pa mēnešiem

 

Cenu indekss

2005=100

Cenu pārmaiņas (procentos):

pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem

pret 2009.g. decembri

pret iepriekšējo mēnesi

I

136.8

-3.1

2.5

0.2

0.2

II

136.8

-4.2

1.3

0.2

0.0

III

137.4

-3.9

0.3

0.6

0.5

IV

138.6

-2.7

-0.4

1.5

0.9

V

138.5

-2.3

-1.0

1.4

-0.1

VI

139.1

-1.4

-1.4

1.8

0.4

VII

139.4

-0.6

-1.6

2.0

0.2

VIII

138.4

-0.3

-1.8

1.3

-0.7

IX

139.0

0.4

-1.8

1.8

0.4

X

139.5

1.0

-1.6

2.2

0.4

XI

139.8

1.9

-1.4

2.4

0.2

XII

140.0

2.5

-1.1

2.5

0.1

Decembrī, salīdzinot ar novembri, patēriņa cenas palielinājās par 0,1% (precēm vidējais cenu līmenis pieauga par 0,2%, bet pakalpojumiem - nemainījās). 2009.gada decembrī, salīdzinot ar 2009.gada novembri, patēriņa cenas samazinājās par 0,5%.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās 2010.gada decembrī, salīdzinot ar 2010.gada novembri

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu pārmaiņām mēneša laikā bija cenu kāpumam pārtikas un transporta grupās, kā arī cenu kritumam veselības grupā.

Sezonas ietekmē par 8,6% pieauga augļu un par 7,8% - dārzeņu cenas. Noslēdzoties akcijām, maize un graudaugu izstrādājumi sadārdzinājās par 0,9%, bet bezalkoholiskie dzērieni - par 1,9%. Par 2,6% cenas pieauga svaigām zivīm.

Degviela sadārdzinājās vidēji par 4,0%, tai skaitā benzīns kļuva par 4,1%, dīzeļdegviela – par 3,9%, bet autogāze – par 2,7% dārgāka.

Cenu samazinājumu veselības grupā galvenokārt ietekmēja cenu kritums farmaceitiskajiem produktiem vidēji par 5,4%, īpaši kompensējamiem medikamentiem, jo samazinājās pacienta maksājamā daļa sirds un asinsvadu sistēmas slimību medikamentiem. Akciju rezultātā lētāki kļuva arī nekompensējamiem medikamenti, uztura bagātinātāji un terapeitiskās preces.

Atlaižu un izpārdošanu ietekmē apaviem cenas samazinājās par 2,5%, bet apģērbam – par 2,4%.

Decembrī akciju ietekmē lētākas kļuva īslaicīgas lietošanas mājsaimniecības preces, personīgās aprūpes preces, atpūtas un sporta pakalpojumi, ceļojumi, kā arī audio, video, foto un datu apstrādes iekārtas un sporta un atpūtas piederumi.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti

Grupas

2010.gada decembrī salīdzinot ar:

2009.g. decembri

2010.g. novembri

Kopā

2.5

0.1

Pārtika

8.0

1.3

Alkohols, tabaka

1.5

0.1

Apģērbs, apavi

-2.4

-2.3

Mājoklis

6.2

0.0

Mājokļa iekārta

-3.5

-0.3

Veselība

-4.4

-3.3

Transports

7.2

2.0

Sakari

-3.3

0.1

Atpūta, kultūra

-4.8

-0.3

Izglītība

0.9

0.0

Viesnīcas, restorāni

-2.2

0.1

Pārējie

-3.2

-2.0

Decembrī

 

Degviela

+0.25

Augļi

+0.13

Dārzeņi

+0.12

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.04

Bezalkoholiskie dzērieni

+0.04

Apavi

-0.04

Apģērbs

-0.09

Farmaceitiskie produkti

-0.20

Gada laikā

 

Degviela

+0.87

Siltumenerģija

+0.80

Dārzeņi

+0.69

Piens, siers, olas

+0.47

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.32

Augļi

+0.28

Apģērbs

-0.19

Farmaceitiskie produkti

-0.20

Plašāku informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām var skatīt CSP datubāzes sadaļā „Patēriņa cenas”.

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2011.gada janvārī tiks paziņota š.g. 8.februārī.

 

Sagatavojusi Patēriņa cenu indeksu daļa
Tālr. 67366865
Oskars Alksnis

1) 2010.gada decembrī, salīdzinot ar 2009.gada decembri (gada inflācija).
2) Vidēji 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gada vidējo līmeni (gada vidējā inflācija).

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi