Preses relīze

Vidējais patēriņa cenu līmenis gada laikā samazinājās par 0,3 %

2020. gada septembrī, salīdzinot ar 2019. gada septembri, vidējais patēriņa cenu līmenis* samazinājās par 0,3 %, liecina jaunākie Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Precēm cenas samazinājās par 1,1 %, bet pakalpojumiem palielinājās par 1,7 %.

Lielākā ietekme uz vidējā patēriņa cenu līmeņa izmaiņām 2020. gada septembrī, salīdzinot ar 2019. gada septembri, bija cenu kritumam ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, dažādu preču un pakalpojumu grupai, kā arī cenu pieaugumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem, veselības aprūpei, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem.

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā palielinājās par 2,2 %, ko ietekmēja cenu līmeņa pieaugums svaigiem augļiem (+23,0 %), galvenokārt āboliem un apelsīniem. Cenu kāpums bija arī žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (+6,1 %), kā arī gaļas izstrādājumiem (+3,7 %). Dārgāka kļuva kafija (+3,7 %), konditorejas izstrādājumi (+2,6 %), maize (+1,9 %), griķi (+21,7 %) un brokastu pārslas (+12,6 %). Savukārt lētāka bija mājputnu gaļa (-5,8 %), kartupeļi (-12,2 %), svaigi dārzeņi (-2,7 %) un šokolāde (-1,0 %).

Ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 4,3 %. Cenu kritumu galvenokārt veidoja lētāka siltumenerģija, dabasgāze, elektroenerģija, cietais kurināmais un mājokļa īre. Dārgāki kļuva mājokļa apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī mājokļa uzturēšanas un remonta pakalpojumi.

Veselības aprūpes grupā vidējais cenu līmenis pieauga par 2,6 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu līmeņa pieaugums zobārstniecības pakalpojumiem, vispārējās medicīniskas prakses un ārstu speciālistu pakalpojumiem. Lētāki bija farmaceitiskie produkti, galvenokārt kompensējamie medikamenti.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās par 4,3 %, ko ietekmēja degvielas cenu kritums par 11,6 %. Dīzeļdegviela bija par 13,3 % lētāka. Benzīnam un auto gāzei cenas samazinājās par 9,7 %. Gada laikā lētāki kļuva pasažieru aviopārvadājumi, savukārt cenas palielinājās pasažieru pārvadājumiem pa autoceļiem.

Ar atpūtu un kultūru saistītās preces un pakalpojumi sadārdzinājās par 2,3 %. Cenu līmenis gada laikā pieauga kultūras pakalpojumiem, atpūtas un sporta pakalpojumiem, ziediem un personālajiem datoriem.

Restorānu un viesnīcu pakalpojumu vidējais cenu līmenis pieauga par 2,4 %. Cenu pieaugumu galvenokārt noteica ēdināšanas pakalpojumi, tai skaitā vidējais cenu līmenis palielinājās restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem par 2,6 %, bet ēdnīcu pakalpojumiem – par 5,2 %. Savukārt viesnīcu pakalpojumiem gada laikā cenas samazinājās par 17,3 %.

Dažādu preču un pakalpojumu grupā cenas samazinājās par 1,6 %, ko lielākoties ietekmēja cenu kritums autotransportlīdzekļu apdrošināšanai, personīgās higiēnas precēm un skaistumkopšanas līdzekļiem. Savukārt dārgāki kļuva frizētavu un skaistumkopšanas salonu pakalpojumi.

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija alum un apģērbiem, savukārt cenas pieauga tabakas izstrādājumiem.

Vidējais patēriņa cenu līmenis mēneša laikā saglabājās nemainīgs

2020. gada septembrī, salīdzinot ar 2020. gada augustu, vidējais patēriņa cenu līmenis saglabājās nemainīgs. Precēm vidējais cenu līmenis palielinājās par 0,1 %, savukārt pakalpojumiem – samazinājās par 0,1 %.

Būtiskākā ietekme uz cenu izmaiņām bija cenu kritumam pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, restorānu un viesnīcu pakalpojumiem, kā arī cenu kāpumam izglītības grupā, apģērbiem un apaviem, ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem.

Mēneša laikā pārtikas un bezalkoholisko dzērienu cenas samazinājās par 0,9 %. Būtiskākā ietekme uz vidējā cenu līmeņa kritumu grupā sezonālu faktoru ietekmē bija svaigiem augļiem (-8,4 %), svaigiem dārzeņiem
(-4,6 %) un kartupeļiem (‑15,4 %). Galvenokārt akciju ietekmē cenas samazinājās mājputnu gaļai (-1,7 %), svaigām vai atdzesētām zivīm (-6,0 %), šokolādei (-2,4 %) un žāvētai, sālītai vai kūpinātai gaļai (-0,6 %). Savukārt cenas pieauga kafijai (+3,0 %), maizei (+0,9 %), sieram un biezpienam (+1,2 %), pienam (+2,1 %) un jogurtam (+2,6 %).

Apģērbu un apavu cenas palielinājās vidēji par 4,8 %. Sākoties jaunās sezonas preču tirdzniecībai, cenas apaviem pieauga par 12,2 %, apģērbiem – par 2,5 %.

Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas samazinājās vidēji par 0,7 %. Cenu kritumu visbūtiskāk ietekmēja pasažieru aviopārvadājumi, kuru cenu līmenis samazinājās vidēji par 7,2 %. Degviela kļuva lētāka par 0,1 %, galvenokārt dīzeļdegviela – par 0,6 %. Auto gāzei cenas samazinājās par 0,3 %, savukārt benzīna cenas pieauga par 0,6 %.

Ar atpūtu un kultūru saistītām precēm un pakalpojumiem vidējais cenu līmenis pieauga par 1,1 %, ko galvenokārt ietekmēja cenu kāpums kultūras pakalpojumiem (+4,4 %). Cenu pieaugums bija novērojams arī atpūtas un sporta pakalpojumiem, kancelejas precēm un zīmēšanas piederumiem.

Sākoties jaunajam mācību gadam, vidējais cenu līmenis pieauga augstākās izglītības pakalpojumiem (+2,5 %).

Restorānu un viesnīcu grupā cenas samazinājās par 0,7 %, ko galvenokārt ietekmēja lētāki viesnīcu pakalpojumi (-11,8 %).

Pārējās patēriņa grupās nozīmīgākais cenu kritums bija stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, farmaceitiskajiem produktiem, sanatoriju pakalpojumiem. Savukārt sadārdzinājās alus, personīgās higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi.

  

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās
(procentos)

Grupas

Cenu pārmaiņas 2020. gada septembrī, salīdzinot ar:

2019.g. septembri

2019. g. decembri

2020. g. augustu

Kopā

-0,3

-0,1

0,0

pārtika

2,2

0,8

-0,9

alkohols, tabaka

0,8

1,9

-0,1

apģērbs, apavi

0,0

1,6

4,8

mājoklis

-4,3

-4,1

0,1

mājokļa iekārta

0,8

1,5

-0,2

veselība

2,6

2,4

-0,4

transports

-4,3

-5,0

-0,7

sakari

1,3

1,4

0,1

atpūta, kultūra

2,3

4,2

1,1

izglītība

2,2

2,1

1,9

restorāni, viesnīcas

2,4

2,8

-0,7

pārējie

-1,6

0,3

0,2

 

Salīdzinot ar 2015. gadu, patēriņa cenas 2020. gada septembrī bija par 8,7 % augstākas. Precēm cenas pieauga par 6,1 %, bet pakalpojumiem – par 15,1 %.

 

Informāciju par patēriņa cenu pārmaiņām 2020. gada oktobrī paziņos 9. novembrī.

 

*Gada inflācija atspoguļo patēriņa cenu pārmaiņas, salīdzinot pārskata mēneša vidējo cenu līmeni ar iepriekšējā gada atbilstošā mēneša vidējo cenu līmeni.

 

Covid-19 ietekme uz septembra patēriņa cenu indeksu

Septembrī kopējais ar Covid-19 saistīto imputāciju īpatsvars samazinājās līdz 0,5 %, kas ir 0,6 % no kopējiem patēriņa izdevumiem.

Būtiska Covid-19 ietekme saglabājās divās ECOICOP (Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācijas) apakšklasēs – Pasažieru pārvadājumi pa jūru (imputāciju īpatsvars 100 %); Kompleksie atpūtas pakalpojumi (imputāciju īpatsvars 63 %). Imputāciju aprēķinos tika izmantotas zemāk norādītās metodes pēc Eurostat rekomendācijām indeksu apkopošanai Covid-19 ietekmē:

  1. Imputācija izmantojot visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indeksu
    (2020. gada septembrī visu "reprezentatīvo" indeksu gada patēriņa cenu indekss ir 99,8);
  2. Imputēta tendence no pārējām cenām konkrētai precei vai pakalpojumam.

CSP datubāzē indeksiem ar būtisku (> 50 %) Covid-19 sekmētu imputāciju skaitu un tādejādi zemāku kvalitāti ir "u" pazīme.

Detalizētāka informācija par Covid-19 apstākļos izmantojamām imputāciju metodēm, kā arī rīcību attiecībā uz indeksu apkopošanu pēckrīzes apstākļos ir pieejama:

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Nataļja Dubkova

Patēriņa cenu indeksu daļa
E-pasts: Natalja.Dubkova@csb.gov.lv
Tālr.: 67366644

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi