Preses relīze

Patēriņa cenas 2006.gada augustā samazinājušās par 0,2%

Vidējais patēriņa cenu līmenis 2006.gada augustā, salīdzinot ar 2006.gada jūliju, samazinājās par 0,2%. Precēm cenas samazinājās par 0,5%, bet pakalpojumiem par 0,5% pieauga. 2005.gada augustā, salīdzinot ar 2005.gada jūliju, patēriņa cenas samazinājās par 0,1%.

Patēriņa grupu cenu pārmaiņas 2006.gada augustā, salīdzinot ar jūliju

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu izmaiņām bija dārzeņu, kartupeļu un augļu cenu kritumam. Dārzeņi kļuva lētāki vidēji par 21,1%, kartupeļi – par 18,1% un augļi – par 5,1%.

Turpināja pazemināties telekomunikāciju pakalpojumu cenas. Augustā mobilo sakaru pakalpojumi kļuva lētāki par 0,9%.

Cenas pazeminājās arī alkoholiskajiem dzērieniem, sadzīves ierīcēm, mobilajiem telefoniem, datortehnikai, TV un foto tehnikai, sporta un atpūtas precēm, velosipēdiem, grieztajiem ziediem.

Stājoties spēkā jaunajām zvērinātu notāru amata atlīdzības taksēm, augustā par 49,0% pieauga juridisko pakalpojumu maksa.

Dārgāki kļuva atsevišķi  pārtikas produkti: galvenokārt gaļa un gaļas izstrādājumi (+0,8%), zivis un zivju izstrādājumi (+0,8%), piens un piena produkti (+0,7%), saldumi (+0,7%), olas (+1,6%), siers (+1,1%).

Turpināja sadārdzināties tabakas izstrādājumi (+1,8%). Par 1,2% pieauga benzīna cenas, bet dīzeļdegvielas cenas samazinājās par 0,7%.

Cenas pieauga daudziem pakalpojumiem: autobusu satiksmei, ēdināšanai, ārstniecībai, mājas aprūpei, apģērbu šūšanai un tīrīšanai, apdrošināšanai, kultūras un izklaides pakalpojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada augustu, patēriņa cenas pieauga par 6,8%, tai skaitā precēm – par 6,9%, pakalpojumiem – par 6,7%.

Lielākā ietekme uz patēriņa cenu izmaiņām gada laikā bija ēdināšanas pakalpojumu, siltumenerģijas un degvielas cenu kāpumam, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu cenu kritumam.

Patēriņa cenu pieauguma temps mēneša laikā nav būtiski mainījies. Tempa samazināšanos galvenokārt veicināja lēnāks nekā pērn cenu kāpums energoresursiem, īpaši gāzei un cietajam kurināmajam, kā arī degvielai. Savukārt straujāk cenas pieauga piena produktiem, personīgās aprūpes precēm un pakalpojumiem, kā arī mājas aprūpes precēm un pakalpojumiem.

Cenu pārmaiņas patēriņa grupās, %

Preces un pakalpojumi, kas vidējā cenu līmeņa pārmaiņas ietekmēja visvairāk, % punkti


Grupas

2006.gada augustā salīdzinot ar:

2005.g. augustu

2006.g. jūliju

2006.g. jūliju

Kopā

6.8

4.2

-0.2

Pārtika

8.7

5.8

-1.7

Alkohols, tabaka

8.9

8.1

0.7

Apģērbs, apavi

-1.5

-8.9

-0.1

Mājoklis

14.6

8.9

0.0

Mājokļa iekārta

2.6

1.7

0.6

Veselība

5.6

5.3

0.4

Transports

6.6

6.9

0.7

Sakari

-7.9

-2.8

-0.6

Atpūta, kultūra

3.2

1.1

0.0

Izglītība

8.7

0.2

0.0

Viesnīcas, restorāni

12.9

5.6

0.4

Pārējie

6.2

4.1

1.7


Mēneša laikā

 

Notāra pakalpojumi

+0.08

Gaļa un gaļas izstrādājumi

+0.05

Tabakas izstrādājumi

+0.05

Degviela

+0.05

Piens, siers, olas

+0.04

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.03

Augļi

-0.10

Dārzeņi, kartupeļi

-0.50

Gada laikā

 

Ēdināšanas pakalpojumi

+0.66

Siltumenerģija

+0.62

Degviela

+0.56

Dārzeņi, kartupeļi

+0.54

Augļi

+0.45

Gāze

+0.42

Maize un graudaugu izstrādājumi

+0.39

Telekomunikāciju pakalpojumi

-0.42

Informācija par patēriņa cenu indeksu 2006.gada septembrī tiks paziņota š.g. 9. oktobrī.

O. Alksnis
tel. 7366865
oskars.alksnis@csb.gov.lv

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi